Pozastavit zavádění technologie mobilních sítí 5G a zabývat se diskusí nad ochrannými limity pro stávající technologie

Vážená paní, vážený pane,

v tisku se stále častěji objevuje záměr zavádět nové mobilní technologie páté generace do infrastruktur mobilních operátorů.  

V ČR se hovoří pouze o výhodách - vysokých rychlostech přenosu a malém zpoždění, obsloužení velkého množství klientských zařízení inteligentními sítěmi, ale myslíme si, že k veřejnosti nezaznívají dostatečné informace o technických parametrech, o probíhajících přípravách, ani o vědecky podložených a zdokumentovaných zdravotních problémech souvisejících s již aktuálně užívanými bezdrátovými technologiemi, ačkoliv řada odborníků v zahraničí dlouhodobě upozorňuje na nutnou diskusi.

 

Města jako je Brussel, Florencie nebo země Nizozemí, Švýcarsko, Rusko na jaře 2019 pozastavily plány na nasazování 5G. V městech okolo Severní Kalifornie probíhá hlasitá diskuse na téma zrušení 5G sítí.

 

Myslíme si, že rychlost připojení i pokrytí mobilní sítích ve velkých městech i v menších obcích je nyní dostatečná. Většina veřejných prostor obcí, kaváren, na úřadech, je kromě mobilních sítí pokryta různými wifi poskytovateli. Podepsaní lidé nesouhlasí s názorem zaznívajích od některých politiků, že většina občanů požaduje rychlejší a výkonnější bezdrátové sítě, aby svých mobilních zařízeních sledovala internetové obsahy v nejvyšší multimediální kvalitě na úkor zátěží zářením viz. petice.

 

Pokud by došlo k nasazení technologií na vyšších kmitočtech (GHz) než doposud užívaných, zřejmě by se zvýšila zátěž elektromagnetickým zářením hlavně ve více zastavěných lokalitách. Centimetrové až milimetrové záření mnohem obtížněji prostupuje budovami a pevnými materiály, než je tomu u starších technologií na nižších kmitočtech, takže by prostory byly zřejmě pokrývány větším množstvím pozemních stanic na 1km čtverečný a s vyšším výkonem oproti starším technologiím. Plány osazovat spotřební přístroje 5G připojením by rovněž zvýšily tyto zátěže v budovách. 

Již dávno před koncepcí 5G mezinárodní vědecké kapacity žádaly pozastavit rozvoj bezdrátových technologií a revizi bezpečnostních limitů při budování nových pozemních stanic prostřednictvím desítky peticí a prohlášení.

 

Známá je např. Freiburská výzva, tu podepsalo 3000 lékařů.

http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN

Současné bezpečnostní předpisy ohledně mikrovnných technologií jsou založeny na zastaralé hypotéze, že ohřívání je jediny škodlivý efekt elektromagnetického záření. Stovky vědců dokázaly, že mnoho různých druhů akutních i chronických nemocí a zdravotních problémů způsobeno nevýhřevným účinkem („non-thermaleffect“) a to z úrovně záření o několik řádů nižším, než odpovídá mezinárodním bezpečnostním předpisům. Čeští lékaři vědí o spojitosti mezi nadměrným vystavováním se radiofrekvenčnímu záření a poruchami srdečního rytmu, nervového systému, nárustu neplodnosti a jiných závažných onemocnění.

 

Užívání telekomunikačních vysilačů, zařízení pro datové přenosy a pro bezdrátovou komunikaci (i např. DECT - bezdrátové chůvičky a bezdrátové telefony), popř. dalších zdrojů záření (vysokonapěťové systémy) bylo mělo být omezeno, bezdrátové nahrazeno drátovou technologií, anebo vzdáleno od míst, kde se sdružují děti, nemocní lidé a aplikovány striktnější limity na elektromagnetické záření ve školách, školkách, zdravotnických zařízeních, veřejných i soukromých prostorách pro nové i stávající technologie, jako je tomu v už zahraničí.

 

Státy a organizace jako Velká Británie (2007), Německo (2007), Francie, Rusko, Indie, belgická vládní agentura pro zájmy dětí Kind en Gezin  (2008), Zdravotní komise v Torontu (2008), britský systém zdravotnictví National Health Service, Vídeňská lékařská komora, americká Mayo Clinic aj. doporučily omezit užívání mobilních telefonů a wifi.

 

Francie přijala zákon, který zakazuje bezdrátové technologie ve školkách a jeslích, nařizuje ve školách vypínat bezdrátový internet, když neslouží pro výuku, omezuje propagování mobilu u ucha bez užívání příslušenství, které omezuje vystavení záření, reguluje instalace rádiostanic a telekomunikačních věží, zpřísňuje monitorování záření a snižování úrovní v zástavbách, kde jsou vysoké hodnoty.

viz. https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/29/une-loi-pour-encadrer-l-exposition-aux-ondes_4565339_3244.html

Kypr v r. 2017 přikázal vyhláškou pro školy zrušit wi-fi zařízení a obnovit kabelová propojení.

Německá vláda doporučila občanům, aby vystavovat se záření z wi-fi minimálně a raději používat konvenční kabelové připojení.

 

Dle osob podepisaných v petici, žádáme naše zvolené zástupce o pozastavení nasazování technologií páté generace a diskusi s veřejností. Aby naši zástupci upřednostnili ochranu životního prostředí a právo na ochranu zdraví člověka dle zákona č. 23/1991 Sb čl. 31 před tvorbou investičních projektů a zahájili veřejnou diskusi za přizvání nestranných odborníků ze zdravotního sektoru, z energetiky a telekomunikací ohledně problematiky nových i stávajících technologií a byly projednány i bezpečnostní limity technologií již užívaných.  

 

Zde je i znění přeložené petice, kterou podepsalo 27000 osob po celém světě: https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad1c603ce643e38f9f489/1544212943443/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD+v%C3%BDzva+-+Zastavme+5G+projekt+na+Zemi+i+ve+vesm%C3%ADru.pdf


Za zdravé životní prostředí    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Za zdravé životní prostředí, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...