Pozastavit zavádění technologie mobilních sítí 5G, pokud nedojde k snížení zátěže a zabývat se diskusí nad ochrannými limity pro stávající technologie

Vážená paní, vážený pane,

v tisku se stále častěji objevují zprávy o záměru zavádět nové mobilní technologie páté generace do infrastruktur mobilních operátorů.

 

Po prvním krátkém testu 5G v Kolíně v minulém roce, má docházet v 2020 k dlouhodobým testům v Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Jeseníku a Bílině.

 

V ČR se mluví hlavně o velmi rychlých přenosech údajů a nízkém zpoždění, obsloužení velkého množství zařízení chytrými bezdrátovými sítěmi. Veřejnost dostává obecné informace o postupu příprav.

 

Žádáme, aby obecně každá nová řešení byla před nasazením do provozu dostatečně přezkoumána s cílem nenavyšovat, ale snižovat oproti stávajícím prostředkům zátěž na zdraví člověka, zvířat, na životní prostředí. Provedení pod přímým dozorem státu, kvalitními výrobci, šetrnými technologiemi pro člověka i přírodní prostředí a zároveň zabývat se diskusí ohledně úpravou existujících bezpečnostních limitů elektromagnetického záření, pokud ne plošně, alespoň pro nižší věkové skupiny a osoby se zdravotními obtížemi, na úrovni poskytovaných služeb i klientských přístrojů. Je možné si vzít příklad ze západních zemí (např. Francie, Kypr, Izrael).

Bylo by vhodné namísto bezdrátového více podpořit rozvoj kabelového připojení ve školách (např. USA již uvedené země) a podpořit také rozvod internetu, hlasové i datové komunikace primárně prostředníctvím optických vláken i do koncových míst pro firmy, úřady, domovy. Tato technologie je sice nákladnější, ale spolehlivá, odolná, bez zátěže na zdraví člověka a životní prostředí. 

Myslíme si, že rychlost i pokrytí mobilních sítí ve velkých městech i v menších obcích je nyní dostatečná. Mimo bezdrátových systémů většina institucí a domácností vlastní rychlý kabelový internet. Většina veřejných prostor obcí, kaváren, úřadů, je kromě mobilních sítí pokryta různými poskytovateli bezdrátového internetu.

Podepsaní lidé nesouhlasí s názorem zaznívajícím od některých politiků, že většina občanů požaduje rychlejší a výkonnější bezdrátové sítě (wifi/mobilní aj.), aby na svých mobilních zařízeních sledovali internetové obsahy v nejvyšší multimediální kvalitě, nebo dávali přednost bezdrátovým inteligentním domácím spotřebičům připojených neustále do bezdrátových chytrých sítí na úkor zátěži.

Mimo venkovní vysílače a přenosové systémy je třeba zmínit i spotřební přístroje a bezdrátové systémy uvnitř budov nebo v bezprostřední blízkosti (chytré měřiče, chytrá elektronika, spotřebiče pracující s wifi, dect, bluetooth, mobilní telefony atd.), které na zátěži se rovněž podílejí.

 

Z dostupných informací bylo dohledáno, že bylo plánováno nejprve využít  dřívější TV pásma, což by při snížení nebo zachování stejného počtu vysílacích zařízení a výkonů na nich mohlo zřejmě ponechat stávající stav (pokud by se služby mobilního volání zcela nahradily novou technologií) a dále pásma kolem 3GHz, Ale hovoří se i o záměru používat pro bezdrátovou komunikaci kmitočty nad 25GHz. Pokud by došlo k nasazení zařízení pracujích na desítkách GHz v zastavěných lokalitách, veřejných prostranstvích, zvýšila by se zátěž elektromagnetickým zářením. Technologie na vyšších kmitočtech mají vyšší rychlost, ale na úkor kratšího dosahu, a prostory by byly z tohoto důvodu pokrývány větším počtem množstvím pozemních stanic s vyšším výkonem (německý tisk uváděl varianty řešení stanic podle potřeby 1W -100W, umisťovaných v řádek desitek metrů od sebe).

 

Některá evropská města a zahraniční státy pozastavily v 2019 nasazování 5G technologií. Už dříve před koncepcí 5G zahraniční vědecké kapacity žádaly pozastavit rozvoj bezdrátových technologií a revizi bezpečnostních limitů při budování nových pozemních stanic prostřednictvím desítky peticí a prohlášení, např. Freiburská výzva s podpisem 3000 lékařů.

http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN

Současné bezpečnostní předpisy ohledně mikrovnných technologií jsou založeny na zastaralé hypotéze, že ohřev je jediny škodlivý efekt elektromagnetického záření. Stovky vědců dokázaly, že mnoho různých druhů zdravotních problémů a nemocí (např. snížení plodnosti, srdeční, nervové, imunitní aj.) způsobeno nevýhřevným účinkem („non-thermaleffect“) a to z úrovně záření o několik řádů nižším, než jsou odpovídá mezinárodním bezpečnostním předpisům. 

 V kapitole 1.7. a 4.3. analýzy od výboru Evropského parlamentu ITRE jsou uvedeny informace a doporučení ve zkratce o tom, že je potřeba lépe prozkoumat 5G technologii MIMO, aby nedocházelo k neznámému vícenásobnému šíření záření.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

Užívání telekomunikačních vysílačů, zařízení pro datové přenosy a pro bezdrátovou komunikaci (např. i DECT bezdrátových chůviček a bezdrátových telefonů, mobilní telefonů), popř. vysokonapěťové systémů by mělo být omezeno, bezdrátové nahrazeno drátovou technologií, anebo oddáleno od míst, kde se sdružují mladší věkové skupiny a lidé se zdravotními potížemi a aplikovány striktnější limity na elektromagnetické záření ve školách, školkách, zdravotnických zařízeních, popř. veřejných i soukromých prostorách pro nové i stávající technologie, jako je tomu v už zahraničí.

 

Mimo 5G problematiku Velká Británie (2007), Německo (2007), Izrael, Rusko, Indie, belgická vládní agentura pro zájmy dětí Kind en Gezin  (2008), Zdravotní komise v Torontu (2008), britský systém zdravotnictví National Health Service, Vídeňská lékařská komora, americká Mayo Clinic aj. doporučily omezit užívání mobilních telefonů a wifi. Kypr v r. 2017 vyhláškou nařídil školám zrušit wi-fi zařízení a obnovit kabelová spojení. Francie zákonem zakázala bezdrátové technologie v budovách školek a jeslí, nařídila uvnitř škol vypínat bezdrátový internet, když neslouží pro výuku, omezila propagaci mobilu u ucha bez užívání příslušenství, které omezuje vystavení záření, regulovala instalace rádiostanic a telekomunikačních věží, zpřísnila monitorování záření a snižování úrovní v zástavbách, kde jsou vysoké hodnoty.

viz. https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/29/une-loi-pour-encadrer-l-exposition-aux-ondes_4565339_3244.html

 

 Dle osob podepisaných v petici, žádáme naše zvolené zástupce o pozastavení nasazování technologií páté generace, pokud tyto prokazatelně nesníží zátěž na životní prostředí a na člověka a o hledání řešení, které zátěž sníží. Aby naši zástupci upřednostnili ochranu životního prostředí a právo na ochranu zdraví člověka dle zákona č. 23/1991 Sb čl. 31 před tvorbou investičních projektů a zahájili veřejnou diskusi za přizvání nestranných odborníků ze zdravotního sektoru, z energetiky a telekomunikací ohledně problematiky nových i stávajících technologií, a byly projednány i bezpečnostní limity technologií již užívaných.

 

Zde je i znění přeložené petice, kterou podepsalo 200 000 osob po celém světě: https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad1c603ce643e38f9f489/1544212943443/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD+v%C3%BDzva+-+Zastavme+5G+projekt+na+Zemi+i+ve+vesm%C3%ADru.pdf

----------------

Aktuálně probíhá komunikace s politiky a snaha o veřejnou diskusi ohledně těchto témat.

Na stránkách http://www.emfsmog.cz/ jsou uvedeny informace, které je možné studovat, sdílet a udělat si na problematiku vlastní názor.

Pokud je to možné, rádi bychom Vás poprosili o diskusi mezi lidmi, kteří se o tuto problematiku zajímají, popř. i se svými zvolenými zástupci.

Děkujeme.

EMFSMOG.CZ


Za zdravé životní prostředí    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Za zdravé životní prostředí, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...