Pozastavit zavádění technologie mobilních sítí 5G, pokud nedojde k snížení zátěže a zabývat se diskusí nad ochrannými limity pro stávající technologie

Vážená paní, vážený pane,

v tisku se stále častěji objevují zprávy o záměru zavádět nové mobilní technologie páté generace do infrastruktur mobilních operátorů.

 

Po prvním krátkém testu 5G v Kolíně v minulém roce, má docházet v 2020 k dlouhodobým testům v Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Jeseníku a Bílině.

 

V ČR se mluví hlavně o velmi rychlých přenosech údajů a nízkém zpoždění, obsloužení velkého množství zařízení chytrými bezdrátovými sítěmi. Veřejnost dostává obecné informace o postupu příprav. Vznikají různé dohady a otázky, jaké budou parametry přenosových systémů i parametry 5G zákaznických přístrojů.

 

Žádáme, aby obecně každá nová řešení byla před nasazením do provozu dostatečně přezkoumána s cílem nenavyšovat, ale snižovat oproti stávajícím prostředkům zátěž na zdraví člověka, zvířat, na životní prostředí. Provedení pod přímým dozorem státu, kvalitními výrobci, šetrnými technologiemi pro člověka i přírodní prostředí a zároveň zabývat se diskusí ohledně zvýšení existujících bezpečnostních limitů elektromagnetického záření, pokud ne plošně, alespoň pro nižší věkové skupiny, na úrovni poskytovaných služeb i klientských přístrojů. V tomto je možné si vzít příklad ze západních zemí (např. Francie, Kypr).

Bylo by vhodné namísto bezdrátového více podpořit rozvoj kabelového připojení ve vzdělávacích zařízeních mladších věkových skupin (např. USA) a podpořit také rozvod internetu, hlasové i datové komunikace primárně prostředníctvím optických vláken i do koncových míst pro firmy, úřady, domovy. Tato technologie je sice nákladnější, ale vyvažuje to spolehlivostí, odolností, je bez zátěže na zdraví člověka a životní prostředí. 

Myslíme si, že rychlost i pokrytí mobilních sítí ve velkých městech i v menších obcích je nyní dostatečná. Mimo bezdrátových systémů většina institucí a domácností vlastní rychlý kabelový internet. Většina veřejných prostor obcí, kaváren, úřadů, je kromě mobilních sítí pokryta různými poskytovateli bezdrátového internetu.

Pokud se zabýváme venkovními vysílači a přenosovými systémy je třeba zabývat se i spotřebními přístroji a bezdrátovými systémy uvnitř budov / v bezprostřední blízkosti (chytré měřiče, chytrá elektronika, přístroje pracující s wifi, dect, bluetooth, mobilní telefony atd.), které na zátěži se rovněž podílejí.

Podepsaní lidé nesouhlasí s názorem zaznívajícím od některých politiků, že většina občanů požaduje rychlejší a výkonnější bezdrátové sítě (wifi/mobilní aj.), aby na svých mobilních zařízeních sledovala internetové obsahy v nejvyšší multimediální kvalitě, nebo dávala přednost bezdrátovým inteligentním domácím spotřebičům připojených neustále do bezdrátových chytrých sítí na úkor zátěži.

 

Z kusých informací bylo dohledáno, že bylo plánováno využít některá přenosová pásma na nižších kmitočtech než doposud, což by při snížení nebo zachování stejného počtu vysílacích zařízení a výkonů na nich mohlo zřejmě ponechat stávající stav, ale hovoří se i o záměru používat pro mobilní služby i kmitočty nad 3GHz. Pokud by došlo k nasazení technologií na kmitočtech (GHz) vyšších než doposud, mohla by se zvýšit zátěž elektromagnetickým zářením hlavně ve více zastavěných lokalitách z důvodu obtížnějšího prostupu záření budovami a pevnými materiály. Technologie na vyšších kmitočtech mají obecně vyšší rychlost, ale na úkor nižšího dosahu oproti nižším kmitočtům, a prostory by byly zřejmě z důvodu slabějšího signálu pokrývány větším počtem množstvím pozemních stanic s vyšším výkonem (německý tisk uváděl varianty řešení stanic podle potřeby 1W -100W).

Některá evropská města a zahraniční státy pozastavily v 2019 nasazování 5G technologií. Už dříve před koncepcí 5G zahraniční vědecké kapacity žádaly pozastavit rozvoj bezdrátových technologií a revizi bezpečnostních limitů při budování nových pozemních stanic prostřednictvím desítky peticí a prohlášení, např. Freiburská výzva s podpisem 3000 lékařů.

http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN

Současné bezpečnostní předpisy ohledně mikrovnných technologií jsou založeny na zastaralé hypotéze, že ohřev je jediny škodlivý efekt elektromagnetického záření. Stovky vědců dokázaly, že mnoho různých druhů zdravotních problémů a nemocí (např. snížení plodnosti, srdeční, nervové, imunitní aj.) způsobeno nevýhřevným účinkem („non-thermaleffect“) a to z úrovně záření o několik řádů nižším, než jsou odpovídá mezinárodním bezpečnostním předpisům. 

 

Užívání telekomunikačních vysílačů, zařízení pro datové přenosy a pro bezdrátovou komunikaci (např. i DECT bezdrátových chůviček a bezdrátových telefonů, mobilní telefonů), popř. vysokonapěťové systémů by mělo být omezeno, bezdrátové nahrazeno drátovou technologií, anebo oddáleno od míst, kde se sdružují mladší věkové skupiny a lidé se zdravotními potížemi a aplikovány mnohem striktnější limity na elektromagnetické záření ve školách, školkách, zdravotnických zařízeních, popř. veřejných i soukromých prostorách pro nové i stávající technologie, jako je tomu v už zahraničí.

 

Mimo 5G problematiku Velká Británie (2007), Německo (2007), Rusko, Indie, belgická vládní agentura pro zájmy dětí Kind en Gezin  (2008), Zdravotní komise v Torontu (2008), britský systém zdravotnictví National Health Service, Vídeňská lékařská komora, americká Mayo Clinic aj. doporučily omezit užívání mobilních telefonů a wifi. Kypr v r. 2017 vyhláškou nařídil školám zrušit wi-fi zařízení a obnovit kabelová spojení. Francie zákonem zakázala bezdrátové technologie v budovách školek a jeslí, nařídila uvnitř škol vypínat bezdrátový internet, když neslouží pro výuku, omezila propagaci mobilu u ucha bez užívání příslušenství, které omezuje vystavení záření, regulovala instalace rádiostanic a telekomunikačních věží, zpřísnila monitorování záření a snižování úrovní v zástavbách, kde jsou vysoké hodnoty.

viz. https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/29/une-loi-pour-encadrer-l-exposition-aux-ondes_4565339_3244.html

 

 

Dle osob podepisaných v petici, žádáme naše zvolené zástupce o pozastavení nasazování technologií páté generace, pokud tyto prokazatelně nesníží zátěž na životní prostředí a na člověka a o hledání řešení, které zátěž sníží. Aby naši zástupci upřednostnili ochranu životního prostředí a právo na ochranu zdraví člověka dle zákona č. 23/1991 Sb čl. 31 před tvorbou investičních projektů a zahájili veřejnou diskusi za přizvání nestranných odborníků ze zdravotního sektoru, z energetiky a telekomunikací ohledně problematiky nových i stávajících technologií a byly projednány i bezpečnostní limity technologií již užívaných.

 

Zde je i znění přeložené petice, kterou podepsalo 27000 osob po celém světě: https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad1c603ce643e38f9f489/1544212943443/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD+v%C3%BDzva+-+Zastavme+5G+projekt+na+Zemi+i+ve+vesm%C3%ADru.pdf

----------------

25.ledna je den celosvětového protestu proti 5G.

Aktuálně probíhá komunikace s politiky a snaha o veřejnou diskusi ohledně těchto témat.

Na stránkách http://www.emfsmog.cz/protest/ jsou uvedeny informace, které je možné šířit.

Pokud je to možné, rádi bychom Vás poprosili o sdílení informace mezi lidmi, kteří se o tuto problematiku zajímají, popř. i mezi své zvolené zástupce.

Děkujeme.

EMFSMOG.CZ


Za zdravé životní prostředí    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Za zdravé životní prostředí, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...