Zastavit zavádění 5G, dokud studie neprokáží nezávadnost. Zabývat se ochrannými limity pro stávající technologie.

Bezdrátové záření není bezpečné ani zdravé

Stovky vědeckých studií dokazují, že životu škodí už záření, které je hluboko pod současnými limity, a s 5G se expozice zářením ještě výrazně navýší.

Dále dojde k prudkému nárůstu spotřeby energie, vyčerpání vzácných nerostů a vážnému narušení našeho soukromí.

Z tohoto důvodu vznikla celoevropská občanská iniciativa Stop (((5G))) - Stay Connected but Protected (Stop (((5G))) – Zůstat připojeni, být však chráněni)

Podepsat ji můžete zde: https://eci.ec.europa.eu/021/public/

Cíle

Zavádění 5G ohrožuje naše práva na zdravé životní prostředí, svobodu a soukromí.
Vyzýváme Komisi, aby navrhla právní předpisy na ochranu občanů a životního prostředí před těmito hrozbami:

1. Lidé, fauna a flóra jsou vystavováni škodlivému záření. Současné limity pro expozici radiofrekvenčnímu a mikrovlnnému záření neposkytují dostatečnou ochranu – zejména pro zranitelné osoby (jako děti, těhotné ženy, pacienty, seniory), zvířata, opylující hmyz a rostliny.
— Zaveďte předpisy na ochranu všeho živého před radiofrekvenčním a mikrovlnným zářením *

2. S rozšiřováním 5G prudce vzroste množství připojených elektronických zařízení, antén a satelitů. Bude docházet k neudržitelné spotřebě energie, emisím záření, škodlivé těžbě a znečištění, což ohrozí biologickou rozmanitost a přírodní stanoviště.
— Zaveďte přísnější předpisy na ochranu životního prostředí vůči veškerým negativním dopadům 5G a digitalizace.*

3. 5G umožní masivní sběr dat a sledování připojených objektů. To zvýší riziko kyberkriminality, úniku dat, jejich krádeže, dalšího prodeje a zneužití umělé inteligence.
— Zaveďte účinnou ochranu údajů, abyste chránili naše soukromí, bezpečnost a svobodu.*

* Konkrétní požadavky uvádíme v příloze.

 

Tato Evropská Občanská Iniciativa byla zaregistrována Evropskou komisí v říjnu 2021.

Internetové stránky této iniciativy v registru Evropské komise

 
Iniciativu založili :

Evropané za Bezpečná Připojení  - koalice národních a mezinárodních organizací, které si uvědomují nepříznivé důsledky moderních komunikačních technologií.

Jsme obětaví a čestní lidé, občané, inženýři, biologové a ekologové, které přímo podporují renomovaní evropští lékařští odborníci, výzkumníci v oblasti radiobiologie a toxikologie.

Nejsme proti technologiím, ale jsme pro bezpečné technologie a bezpečná připojení.

Aby byla naše ECI úspěšná, je nejdůležitější získat širokou podporu mnoha různých organizací, sdružení a skupin, které budou spolupracovat na shromáždění alespoň

jednoho milionu podpisů.

webové stránky: https://signstop5g.eu/cs

návrhy Evropské komisi: https://signstop5g.eu/cs/reseni

podpora organizací a expertů: https://signstop5g.eu/cs/podporuji-nas

Děkujeme.

 V ČR zastupuje tuto iniciativu Life Resonance z.s., Ing. Kamil Bartošák a MVDr. Martin Novotný.


Life Resonance z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Life Resonance z.s. bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...