Pomozte zachovat ZOO v Táboře na Větrovech

CHCETE POMOCI ZACHRÁNIT A ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ ZOOLOGICKOU ZAHRADU TÁBOR – VĚTROVY, a. s.?

Zastupitelstvo města Tábora v pondělí 28. 01. 2013 neschválilo změnu Územního plánu města Tábora, o kterou požádala Zoologická zahrada Tábor – Větrovy, a. s. a která spočívala ve změně užívání pozemků patřících do jejího vlastnictví na využití pro zoologickou zahradu, tak aby zde mohla zoologická zahrada nadále fungovat v souladu s tímto dokumentem. Zastupitelstvo místo, aby tento bohulibý projekt, který je přínosem pro širokou občanskou veřejnost, který má nezastupitelnou vzdělávací funkci a zaměstnává v letních měsících až 100 zaměstnanců, se svým jednáním snaží dosáhnout zrušení zoologické zahrady a tímto svým krokem jí uvrhlo nad propast zkázy. Jednou z možností, jak se jednání zastupitelstva bránit, je místní referendum, ať občané sami rozhodnout, zda ZOO v Táboře chtějí, či nikoliv. A dále pak využít petičního práva, přičemž v tomto právu nesmí být ze zákona nikomu bráněno, tedy v našem případě nám může pomoci každý občan České republiky.

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI????

Pokud Vám není lhostejný osud Zoologické zahrady Tábor - Větrovy, a. s. a chcete pomoci ji zachovat, prosíme Vás o podpis této online petice, která bude podkladem průzkumu veřejného mínění.
O referendu samotném mohou rozhodnout pouze občané Města Tábora a jeho příměstských částí. Výsledek této petice bude předán zastupitelstvu Města Tábor a starostovi města.


Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a. s.    Kontaktujte autora petice