Podpora programu Začít spolu ve Svazkové škole Panská pole

Otevřený dopis zřizovateli Svazkové základní školy Panská pole  

Vážené dámy a vážení pánové,  

obracíme se na vás jako obyvatelé Přezletic, Podolanky a Jenštejna s poděkováním za vybudování společné základní školy se skvělým vybavením a s vizí moderní a úspěšné školy.

Jako rodiče budoucích žáků bychom vám rádi představili vzdělávací program Začít spolu, který do této vize zapadá. Naším přáním je začlenění jedné první třídy Začít spolu pro školní rok 2023/2024. Rodiče by měli možnost si vybrat buď klasickou třídu, nebo tento program.  Program Začít spolu nekonkuruje klasické škole, oba přístupy fungují vedle sebe a vzájemně z toho profitují. Jednou z výhod je otevřenost programu, který umožňuje každé škole a každému učiteli přizpůsobit jeho konkrétní podobu potřebám dětí. Obsah učiva se neliší, odlišná je jen metoda práce, která vede děti k samostatnosti, plnému využití jejich potenciálu a propojování získaných znalostí.  

Jako fungující příklad lze uvést Základní školu ve Kbelích, kde mají v každém ročníku jednu třídu Začít spolu již od roku 2014/2015 s tímto komentářem: „Obsah jednotlivých vzdělávacích oborů se od zbývajících tříd neliší, stejně jako učivo, průřezová témata i ročníkové výstupy. Odlišná je organizace práce a používané metody a formy práce. Jak název vzdělávacího programu napovídá, důležitou součástí vzdělávacího procesu je vzájemná spolupráce rodiny a školy. Rodiče se osobně aktivně podílejí na výuce, zejména při organizaci center aktivit, ale i při dalších školních a mimoškolních činnostech.“  

CO JE ZAČÍT SPOLU

Vzdělávací program Začít spolu (www.zacitspolu.eu) je certifikovaný program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Funguje již ve 32 zemích, v ČR se do něj během 28 let zapojilo již 250 základních škol a mateřských školek pod záštitou neziskové organizace SbS ČR.  

Program Začít spolu je specifikován těmito prvky:

Zaměření na dítě / individualizace: individualizovaný přístup k dětem, možnost výběru, ale i zodpovědnost za splnění zadaných úkolů.  

Centra aktivit a práce na projektech: výuka probíhá nejen klasicky, ale i v tzv. centrech aktivit. Ta jsou zaměřena např. na matematiku, čtení, psaní, přírodní vědy a hlavní téma výuky je rozpracováno v jednotlivých centrech, kde děti plní individuálně nebo skupinově zadané úkoly. Své řešení poté představují ostatním a navzájem se hodnotí. Učí se v souvislostech, předměty se mezi sebou propojují a je kladen velký důraz na využitelnost učiva v reálném světe.  

Komunikace: pravidla vytvářejí žáci i učitel společně, podpora kritického myšlení, respektu k druhým, učení argumentace. Chyba je chápána jako proces učení ne jako selhání. Děti hodnotí samy sebe i své spolužáky.  

Rádi bychom, aby naše nová škola umožnila v pilotním projektu vznik jedné třídy zřízené dle filozofie tohoto programu. Nechceme tento styl výuky rozhodně vnucovat všem, protože chápeme, že každé dítě potřebuje jiný přístup pro maximální možné využití svého potenciálu.  Rádi bychom ale nabídli tuto možnost rodičům a dětem, pro které představuje dobrou cestu k získání kvalitního vzdělání.

Realizace tohoto programu sebou nenese zvýšení provozních nákladů, ale vyžaduje podporu budoucího ředitele, který bude v následujících týdnech vybrán, a také zájem pedagogů a zapojení rodičů.  

Připojujeme podpisy rodičů, kteří vidí v programu Začít spolu příležitost pro další rozvoj naší školy a budování její image.       

 

1. Ing. Marie Melicharová Přezletice

2. Mgr. Dominika Doubová Přezletice

3. Marek Brykner Přezletice

4. Karolína Sucháčková Přezletice

5. Kateřina Bužíková Přezletice

6. Štěpán Vaněk Přezletice

7. Miroslava Zvolánková Přezletice

8. Jakub Hladký Přezletice

9. Vendula Hladká Přezletice

10. Mgr. Tereza Chalupová Přezletice

11. Ing. Adam Chalupa Přezletice

12. Kwanty Vávrová Kantachai Přezletice

13. Pavel Vávra Přezletice

14. Jan Drahorád Přezletice

15. Petra Drahorádová Přezletice

16. Ing. Michal Balčík Přezletice

17. Marcela Lhotská Přezletice

18. Stanislav Homolka Karkoszka Přezletice

19. Ing. Lenka Homolková Přezletice

20. Michal Příhoda Přezletice

21. Lucie Příhodová Přezletice

22. Blanka Koloušková Jenštejn

23. Matěj Pilát Přezletice

24. Bc. Adéla Kočová Přezletice

25. Martin Křepela Přezletice

26. Eliška Křepela Strnadová Přezletice

27. MgA. Anna Tichá Jenštejn

28. Eva Rademacherová Přezletice

29. Šárka Chybová Přezletice

30. Klára Mrázová Přezletice


Ing. Marie Melicharová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Marie Melicharová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...