Pocta Václavu Havlovi v Karlových Varech

Pocta Václavu Havlovi v Karlových Varech
přejmenováním ulice Moskevské na ulici

Prezidenta Václava Havla


Vážení karlovarští zastupitelé,

my, níže podepsaní karlovarští občané, kteří jsme od listopadu 1989 aktivně přispívali k šíření ideí Občanského fóra a myšlenek pana Václava Havla, včetně našich sametových dětí, žádáme, aby bylo toto naše sepětí veřejně a trvale zapsáno do našeho veřejného života způsobem, jak v petitu výše uvedeno.

Z podnětu občanů karlovarských

Jiří Kotek, aktivista a mluvčí Občanského fóra


Jiří Kotek    Kontaktujte autora petice