Požadujeme navýšení rozpočtu Slezského divadla v Opavě

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

Dne 12. 12. 2011 rozhodlo zastupitelstvo statutárního města Opavy o snížení rozpočtu pro Slezské divadlo v Opavě. Důsledkem této situace dochází k propuštění 17 zaměstnanců, z toho 15 umělců operního souboru a tím ohrožení provozu opery. Vzhledem k tomu, že se počítá se stejným rozpočtem až do roku 2014, obáváme se, že tyto neprofesionální  zásahy povedou k postupné likvidaci obou souborů.

Požadujeme navýšení rozpočtu Slezského divadla v Opavě pro rok 2012

Slezské divadlo Opava prošlo před nedávnem kompletní rekonstrukcí v hodnotě sta mil. korun. Divadlo s téměř 200- letou tradicí se řadí mezi priority města Opavy a kulturního života obyvatel Slezska.

Slezské divadlo Opava reprezentuje město na prestižních tuzemských a zahraničních scénách – od Národního divadla v Praze, Národního divadla v Brně, až po turné ve Španělsku, Japonsku, Číně, Maltě, Rakousku, Polsku a Německu, za což získalo označení "vlajkové lodi  opavské kultury" a Opavy jako města vůbec.

 

Žádáme naléhavě zastupitele města Opavy o přehodnocení celé situace ohledně dofinancování divadla již pro rok 2012 a příští sezóny. Stávající provizorní stav, bez včasného zásahu, vážně naruší provoz obou souborů Slezského divadla v Opavě.


Mgr. Katarína Jorda Kramolišová    Kontaktujte autora petice