Petice za zrušení městské policie Nepomuk

My, níže podepsaní, požadujeme, aby zastupitelstvo města Nepomuk neprodleně zrušilo městskou policii Nepomuk.

 

Zřízení městské policie, ke kterému došlo na základě obecně závazné vyhlášky města Nepomuk č. 3/2021 od 1.1.2022, bylo dle našeho názoru unáhlené. Tento krok evidentně nemá podporu většiny obyvatel města. Obecní policie je finančně náročná a především zbytečná. Nepomuk je velmi bezpečným místem se zcela minimální kriminalitou v celorepublikovém měřítku. Městská policie bude stát obecní rozpočet každoročně 2-3 miliony korun. Také pořízení vybavení pro strážníky již stálo statisíce a nemalé prostředky si ještě vyžádá. Další 2,5 milionu korun má stát zřízení městského kamerového systému. Tyto peníze by bylo možné vynaložit mnohem účelněji.

Požadujeme proto, aby na nejbližším jednání městského zastupitelstva byla tato záležitost znovu projednána a zastupitelům byl předložen k hlasování návrh nové obecně závazné vyhlášky, kterou se městská policie, v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. a zákonem č. 128/2000 Sb., zruší.


Stanislav Vaník    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Stanislav Vaník svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...