Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění dodávek tepla ve Strakonicích ve prospěch občanů

Petice   za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění dodávek tepla ve Strakonicích ve prospěch občanů, řádně platících koncových zákazníků, dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním ve znění pozdějších předpisů.  

Petiční výbor touto peticí vyzývá státní orgány veřejné moci: Parlament ČR, Vládu ČR, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) a Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“), aby řešily urychleně nedostatečnou a pomalou práci ERÚ, tedy aby prostřednictvím výkonu svých úřadů reflektovaly skutečné problémy svých občanů. Žádáme o vyřešení zákonných dodávek tepla a ohřevu teplé vody v lokalitě sídliště Šumavská (a potenciálně dalších částí města) ve Strakonicích.  

Domníváme se, že ERÚ drží klíč k řešení, když udělil a drží licenci na dodávky tepla překupníkovi, který inkasuje za dodávky tepla od koncových zákazníků, přičemž neplatí za odběr tepla svému dodavateli. A tomuto dodavateli pak ERÚ nařizuje dodávky tepla realizovat bez jakéhokoliv zajištění jeho pohledávek. Spor je tímto eskalován, protože vytváří nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran (situace je výhodná pro překupníka, nevýhodná pro dodavatele). Současný stav tak nevytváří prostředí, ve kterém by mohlo být dosaženo dohody k řádnému zajištění dodávek tepla. Tato skutečnost je potvrzena již několika neúspěšnými pokusy o sjednání dohody včetně schůzky s ministrem za MPO Karlem Havlíčkem.  

Níže podepsaní petenti navrhují jednoduché řešení: nechť ERÚ, například rychlým rozhodnutím o dodávkách nad rámec licence dle Energetického zákona, umožní dodávat teplo občanům napřímo. Lidé budou mít teplo zajištěno a spory společností Energo Strakonice, s.r.o. a Teplárna Strakonice, a. s. nechť řeší soudy.  

Jména, příjmení a bydliště všech členů výboru:

Mgr. Břetislav Hrdlička U Židovského hřbitova 54, Strakonice

Jiří Prokeš, Povážská 262, Strakonice

Pavel Drdel, Sv. Čecha 580, Strakonice

Petiční výbor zastupuje Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta města, bytem U Židovského hřbitova 54, Strakonice.  

Svým podpisem podporuji petici „Za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění dodávek tepla ve Strakonicích ve prospěch občanů, řádně platících koncových zákazníků“.


Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta města Strakonice    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta města Strakonice bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...