Petice za záchranu přírody (50 stromů) v CHKO Beskydy ❌Cyklostezka Lomná v Trojanovicích (720 metrů)

Petice zveřejněna: 17.4.2024
Update:

  • 22.4.2024 - V pondělí 22.4. bylo zastupitelstvem odsouhlaseno usnesení, které pozdržuje vytvoření cyklostezky v úseku 3. Všem moc děkujeme a v tuto chvíli petici stahujeme z možnosti dalších podpisů. 

  • 18.4.2024 - Dnes starosta a místostarosta Trojanovic slovně slíbili, že v pondělí (22.4.) otevřou na setkání zastupitelstva možnost odsouhlasení pozdržení plánované stavby cyklostezky "ÚSEK 3" do doby, než se bude rozvolňovat tok říčky. Což může být za 5 let, 50 let nebo nikdy. Jde o velký skok i díky vám!

  • 17.4.2024 - Přidání oficiálních dokumentů, včetně mapky + přidaná informace navíc o vysekání 2001 m2 křovisek

_______________________________________

Vážení občané, turisté, milovníci přírody,

obracíme se na vás s naléhavou žádostí o podporu naší petice proti plánované výstavbě cyklostezky Lomná (720 metrů) v oblasti CHKO Beskydy, která by vedla k pokácení přibližně 50 stromů a trvalému narušení krajinářského charakteru této unikátní lokality. Zároveň bude vysekáno 2001 m2 křovisek (viz. oficiální dokumenty níže).

Tato petice je proti plánované výstavbě POUZE 720 metrů ("ÚSEK 2" má 488 metrů a "ÚSEK 3" má 232 metrů) cyklostezky lemující říčku Lomná v samém srdci❤centru Trojanovic:

cyklostezka-mapa.png

Nevymezujeme se proti cyklostezkám. Sami jsme vášniví cyklisté a ostatní části plánovaných cyklostezek v Trojanovicích dávají smysl.

📢 Zapněte si zvuk! 📢
Komentované video č.1:

Proč je tato petice důležitá?

❌Monstrózní zásah do přírody: Plánovaná cyklostezka široká až 3,5 metru se vyrovná šířkou standardní silnici, což značně naruší přírodní prostředí. Vzhledem k tomu, že zastupitelé možná nejsou plně informováni o rozsahu tohoto projektu, je důležité, aby se o něm veřejnost dozvěděla a mohla reagovat.

❌Duplicitní infrastruktura: V blízkosti navrhované nové cyklostezky již existuje cesta, kterou aktivně využívají cyklisté a která by mohla být efektivně vylepšena bez potřeby kácení stromů a zbytečného zasahování do přírody.

❌Kácení v chráněné krajinné oblasti: Je alarmující, že bylo povoleno masivní kácení stromů v tak citlivé oblasti jako je CHKO, navíc v blízkosti potoka, což by mohlo mít negativní dopady na celý ekosystém. Navíc jde pouze o 720 metrů.

📢 Zapněte si zvuk! 📢
Komentované video č.2:

Jak můžete pomoci?

✅Podepište tuto petici a ukažte zastupitelům a příslušným institucím, že občanská společnost nesouhlasí s tímto projektem.

✅Šiřte informace mezi přáteli a rodinou. Čím více lidí se o situaci dozví, tím větší šanci máme tuto nesmyslnou cyklostezku zastavit.

 

Oficiální dokumenty

  • Veřejná vyhláška - Rozhodnutí: Zde najdete přesný popis všech 50 stromů + 2001 m2 keřů - KLIKNĚTE ZDE [PDF]
  • Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení: KLIKNĚTE ZDE [PDF]
  • Mapa plánované cyklostezky "Lomná": Nejhorší části jsou "ÚSEK 2" a "ÚSEK 3" (celkem 720 metrů) - KLIKNĚTE ZDE [PDF]

 

Společně můžeme ochránit naši milovanou přírodu v Beskydech pro budoucí generace. Děkujeme za vaši podporu a angažovanost.

Ing. Daniel Nytra
Jiří Berger
RNDr. Adam Hlaváč, Ph.D.
Lukáš Gardiančík

 

 

 


Iniciativa občanů z Trojanovic    Kontaktujte autora petice