Petice za zachování hotelu Černigov, jedné z dominant HK

"Petice za zachování hotelu Černigov,

jedné z dominant Hradce Králové"

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

petiční výbor zastupuje Ing.arch. Lenka Zídková, K Biřičce 1657, Hradec Králové 500 08

 

V současné době požádal majitel hotelu Černigov o jeho demolici a na jeho místě plánuje postavit rozsáhlé administrativní centrum s hotelem a kongresovým sálem. Tvrzení majitele hotelu, že objekt nelze přestavět na hotel splňující dnešní požadavky není ničím podložen. Velkorysý prostor upraveného Riegrova náměstí by rozhodně byla škoda zastavět novými objekty a výrazně ho tak zmenšit.

Hotel Černigov, jehož autorem je významný hradecký architekt Jan Zídka, je v rámci městského organismu význačným architektonickým počinem, který svojí výraznou čistotou navázal na architektonickou tradici Hradce Králové z předválečných let. Jeho umístění v přednádražním prostoru má významnou polohu v rámci městského centra a tvoří výraznou dominantu města.

Hotel je řešen jako solitérní objekt členěný na horizontální podnož s převážně společenskými funkcemi a vertikální hotelovou část. Jedná se o příklad možnosti výstavby v těžkých letech socialismu (hotel byl realizován v letech 1967 - 1975), který dal naději na vznik dobré architektury nejen architektům, ale všem lidem, kteří obdivovali bílou fasádu obloženou jugoslávským vápencem, či do noci svítící oranžovou linku oken kavárny ve 14.podlaží. V interiéru se uplatnila díla několika významných výtvarníků, jako byl Hugo Demartini, Jaroslav Vožniak nebo sochař Ladislav Zemánek. Hotel Černigov je uznávanou stavbou publikovanou v odborné literatuře.

 

Nesouhlasím s demolicí hotelu Černigov, považuji ho za kvalitní architekturu, která je unikátním dokladem své doby a navíc nedílnou součástí veřejného prostoru města Hradec Králové.Petiční výbor ve složení:

Ing.arch. Lenka Zídková, K Biřičce 1657, Hradec Králové 500 08

Akad.arch. Karel Rulík, K Biřičce 1653, Hradec Králové 500 08

 

Ing.arch. František Křelina, Na Jezírkách 305, Hradec Králové 500 11


Ing.arch. Lenka Zídková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ing.arch. Lenka Zídková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici budeme inzerovat 3000 lidem, kteří si prohlížejí jiné petice na naší stránce, ale ještě si neprohlédli tuto.