PETICE ZA ZACHOVÁNÍ HORSKÝCH LUK NA DLOUHÉ LOUCE (Krušné hory, okr. Teplice a Most)

PETICE (dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním)   „Za zachování horských luk v k.ú. Dlouhá Louka a k.ú. Loučná u Lomu“  

Adresovaná:                Zastupitelstvu města Lom a zastupitelstvu města Osek  

My níže podepsaní obyvatelé sídelního útvaru Dlouhá Louka a milovníci přírodního bohatství oblasti Dlouhé Louky a Krušných hor, požadujeme po radě a zastupitelstvu měst Lom a Osek zastavení developerských aktivit a záměrů v oblasti Dlouhé Louky.     

K této žádosti máme několik velmi vážných důvodů, které se neslučují s plánem hromadné zástavby horských luk a remízků v této lokalitě:

- Oblast je zařazena v přírodním parku Loučenská hornatina V oblasti se vyskytují silně ohrožené druhy ptáků - Chřástal polní, Luňák červený

- Oblast je složena z unikátních rozsáhlých květnatých horských luk, po kterých získala své historické jméno Dlouhá Louka. Vyskytují se zde chráněné a ohrožené druhy rostlin, jako například Koprník štětinolistý, Vstavač kukačka a také ohrožené druhy hmyzu jako např. Majka fialová a další.

- Absence veřejného zdroje vody a dlouhodobě ubývající množství podzemních vod Absence kanalizace a s tím spojené zvýšení rizika kontaminace podzemních vod odpadními vodami

- Oblast sousedí s evropsky významnou Lokalitou Natura 2000

My, níže podepsaní dále požadujeme, nerozšiřování, resp. zamítnutí návrhů, podnětů a požadavků směřujících ke změnám statusu, resp. změnám zařazení ploch definovaných územními plány měst Oseka a Lomu v obecné rovině jako plochy ZEMĚDĚLSKÉ a plochy PŘÍRODNÍ na plochy ZASTAVITELNÉ (plochy bydlení, rekreace, plochy smíšené obytné apod.).  

Podnětem pro vznik této petice jsou zesilující tendence a aktivity vlastníků významných ploch horských luk, zařazených jako zemědělské a přírodní plochy, o zařazení těchto ploch jako zastavitelné. V dubnu roku 2021 pak naposledy developerský záměr společnosti UNISTAV – dux s.r.o., jako výrobce kontejnerových objektů a zastupitelstva města Lom, které svým usnesením č. 322/16/2021, vyslovilo souhlas s pokračováním developerského projektu „Rekreace, chaty – Loučná (Dlouhá Louka)“ na výstavbu rekreačních objektů na níže uvedených pozemcích o ploše více než 30.000 m2, jež jsou ve vlastnictví města Lom a to, dle zápisu z výše uvedeného zasedání zastupitelstva města Lom, směnou za vybudování dvou objektů pro potřeby města Lom.  

Petiční výbor:  

Ing. Ilja Potěšil, trvale bytem Dlouhá Louka 28, 417 05 Osek u Duchcova, jako zástupce petičního výboru „Za zachování horských luk v k.ú. Dlouhá Louka a k.ú. Loučná u Lomu“

Eva Janečková, trvale bytem Podkrušnohorská 473, 435 11 Lom u Mostu

Lenka Kaiserová, trvale bytem Dolejšova 725, 417 05 Osek u Duchcova

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „Za zachování horských luk v k.ú. Dlouhá Louka a k.ú. Loučná u Lomu“.  

PETICE_-_Za_zachování_horských_luk_na_Dlouhé_Louce_-_strana_2.jpgPETICE_-_Za_zachování_horských_luk_na_Dlouhé_Louce_-_strana_3.jpgPřílohy: Situace lokality Dlouhá Louka na leteckém snímku Situace lokality určené pro developerský projekt „Rekreace, chaty – Loučná (Dlouhá Louka)“ Situace lokality Dlouhá Louka na leteckém snímku Na snímku jsou patrné rozsáhlé horské louky, podle kterých místo dostalo svůj název  


Ing. Ilja Potěšil    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Ilja Potěšil svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...