PETICE ZA ZACHOVÁNÍ HISTORICKY CENNÝCH BUDOV V MAJETKU MĚSTA BRNA

My, níže podepsaní občané, vyzýváme vedení města Brna, konkrétně strany a hnutí ANO2011, TOP09, KDU-ČSL, Stranu zelených a Žít Brno s podporou Pirátů, aby dále nepokračovalo ve snahách o získání ploch v lokalitě "Ponava" výměnou za odprodej historicky cenných domů v centru města Brna, které jsou kulturním dědictvím našich předků a pýchou města a jeho obyvatel.  

V minulém roce ztroskotala snaha o odprodej devíti obecních bytových domů na lukrativních adresách výměnou za infrastrukturu vlastněnou panem Procházkou. Proto nyní město přichází s novým návrhem, který je snad ještě více pobuřující: za nevyužité parkoviště, tenisové kurty a další infrastrukturu (nikoliv za pozemky) nabízí panu Procházkovi takové architektonicky a historicky cenné nemovitosti jako jsou:  

Dům pánů z Kunštátu - jedna ze tří dochovaných renesančních památek v centru Brna; funkcionalistická Tržnice na Zelném trhu po právě ukončené rekonstrukci za více než 60 mil. Kč, která se měla stát výkladní skříní Brna – středu jako první městská veřejná tržnice; dům na Dominikánském nám. 3 - kulturní památka v rámci uceleného souboru funkcionalistických polyfunkčních městských domů; dům na ulici Starobrněnská 14, neboli tzv. měšťanský dům Schmetterhaus, jehož průchod vede do již zmíněného Domu pánů z Kunštátu na ulici Dominikánské; objekt Špilberk 2 - coby součást hradu Špilberk jedna z národních kulturních památek, což jsou nejvýznamnější součásti kulturního bohatství národa, v České republice je jich pouze 272, a to včetně movitých věcí, v celém Brně pak jen 9, včetně například Petrova a vily Tugendhat.  

Snahy o získání tohoto majetku v lokalitě “Ponava” výměnou za jedny z nejlukrativnějších nemovitostí v centru Brna (tzn. opravdu „za každou cenu“) jsou proti zájmu nás – Brňanů. Hodnota nabízených městských nemovitostí ve srovnání s hodnotou nemovitostí ve vlastnictví pana Procházky je minimálně s ohledem na jejich historický význam výrazně vyšší. Zůstanou – li tyto nemovitosti v rukou města, je záruka, že budou náležitě udržovány, využívány ve prospěch občanů města a zachovány pro další generace Brňanů.  

Vyzýváme proto koalici, aby hledala jinou formu dohody s panem Procházkou, nejlépe odpovídající finanční vyrovnání, případně poskytnutí pozemků pro zamýšlený developerský projekt či poskytnutí jiné nikoli historicky cenné nemovitosti v hodnotě odpovídající hodnotě staveb ve vlastnictví pana Procházky, tedy takovou dohodu, která bude výhodná jak pro město Brno, tak pro pana Procházku. V případě, že dohoda nebude možná, doporučujeme, aby koalice hledala jinou vhodnou lokalitu pro výstavbu multifunkčního sportovního areálu.  

Petiční výbor: Mgr. Milena Flodrová, historička, bytem Jurkovičova 19, 638 00 Brno, Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., historik, bytem Brožíkova 10, 638 00 Brno, Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D., historik, bytem Slepá 27, 613 00 Brno, Ing. Arch. Eva Staňková, členka týmu ÚHA v letech 1967 - 2000, bytem Luční 30, 616 00 Brno, JUDr. Robert Kerndl, právník, zastupitel města Brna, bytem Lidická 33, 602 00 Brno, JUDr. Markéta Vaňková, advokátka, zastupitelka MČ Brno – střed, bytem Poštovská 8, 602 00 Brno (osoba, která je oprávněna členy výboru zastupovat ve styku s příslušnými orgány)

Mezi další podporovatele petice patří například:

Milan Uhde (dramatik a spisovatel), prof. Ivan Rektor (neurolog), prof. Petr Pelčák (architekt), prof. Petr Fiala (předseda ODS),  PhDr. Jiří Vaněk (bývalý ředitel Muzea města Brna), Ing. Vladimír Hrdina (majitel Alfa pasáže), Michal Ženíšek (majitel známého knihkupectví)

Petiční místa:

Knihkupectví Michala Ženíška, Alfa Pasáž; Cafe Mitte, ulice Panská

 


Markéta Vaňková    Kontaktujte autora petice