Petice za zachování center občanské vybavenosti na sídlišti Ďáblice a respektování územní studie

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, chceme prostřednictvím této petice deklarovat náš společný zájem na zachování funkce okrskových center občanské vybavenosti na sídlišti Ďáblice.

Sídliště Ďáblice je místními obyvateli i odborníky na architekturu a urbanismus oceňováno pro svoji unikátní podobu. Jeho budoucí rozvoj musí být promyšlený a respektovat urbanistickou koncepci. Nesmí zhoršit kvalitu života a dostupnost občanské vybavenosti rodinám i jednotlivcům, kteří zde žijí.

Aby bylo dosaženo opravdu koncepčního rozvoje sídliště, nechal Magistrát hl. m. Prahy zpracovat územní studii sídliště Ďáblice, jež byla zapsána jako podklad pro rozhodování v území. Studii zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy za aktivní spolupráce MČ Praha 8, místních obyvatel a spolků.

Ačkoliv byla územní studie vytvořena ke spokojenosti všech, kteří na ní participovali, společnost CPI Reality, a.s. záhy požádala o demolici okrskového centra v ulici Střelničná. Místní aktéři, včetně MČ Praha 8 i spolku Krásné Kobylisy, se dohodli, že budou i nadále činit veškeré možné kroky směřující k tomu, aby okrskovým centrům byla zachována jejich původní funkce občanské vybavenosti a aby se respektovaly regulativy stanovené zapsanou územní studií sídliště Ďáblice.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se navíc už dříve usneslo (viz usnesení číslo 29/91 ze dne 14. 9. 2017 a usnesení číslo 5/1 ze dne 21. 3. 2019), že nesouhlasí s výstavbou vysokopodlažních budov na místě okrskových center občanské vybavenosti, respektuje stávající urbanistickou hodnotu modernistické zástavby sídliště Ďáblice a ukládá náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petru Hlaváčkovi předložit zastupitelstvu návrh dalšího postupu tak, aby bylo nalezeno nejvhodnější řešení pro obyvatele sídliště Ďáblice.

My, níže podepsaní občané, skrze tuto petici žádáme, aby:

  • Magistrát hlavního města Prahy při veškerém svém rozhodování respektoval limity stanovené územní studií a spolupracoval s MČ Praha 8 a místními občany na dodržení konceptu studie počítající se zachováním funkce okrskových center občanské vybavenosti,
  • Rada hlavního města Prahy skrze pověřené zástupce aktivně vstoupila do jednání s firmou CPI Reality, a.s. o převzetí okrskových center do vlastnictví za využití dostupných nástrojů, jako je odkup, směna za jiné pozemky, či započtení do kontribucí u chystaných projektů CPI Reality, a.s. (například v Bubnech).

 

Za petiční výbor:

Ing. Jana Rozmarová, Štíbrova 1214/16, Praha 8
Mgr. Jan Vocel, Hrubého 1204/4, Praha 8
Michaela Krupičková, V Olšinách 1467/38, Praha 10
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., Nebeská 5196/5, Jablonec nad Nisou
Ing. Eva Caková, Štíbrova 1217/10, Praha 8
Ing. Milan Vondra, Střekovská 1344/14, Praha 8

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (§5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.).


Krásné Kobylisy, z.s. Štíbrova 1218/8, 182 00, Praha – Kobylisy IČ 06327257, krasne.kobylisy@seznam.cz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Krásné Kobylisy, z.s. Štíbrova 1218/8, 182 00, Praha – Kobylisy IČ 06327257, krasne.kobylisy@seznam.cz bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...