Petice za zachování a opravu kulturní památky železničního mostu pod Vyšehradem

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním za zachování a opravu kulturní památky železničního mostu pod Vyšehradem 

Adresáti: 

  • Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
  • Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1
  • Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
  • Zastupitelstvo hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01

My, níže podepsaní, žádáme, aby Ministerstvo dopravy a Správa železnic přehodnotily záměr demolice kulturní památky železničního mostu mezi Smíchovem a Výtoní a následné výstavby mostu nového a začaly prioritně hledat a pracovat na řešení, které zajistí opravu a zachování nýtované konstrukce mostu na jeho současném místě. 

Záměr demolice nýtované části železničního mostu není odůvodnitelný nejen po stránce kulturní, ale ani technické. Vyzýváme Správu železnic, aby ve svých dalších krocích reflektovala odborné studie a návrhy, které prokázaly opravitelnost mostu a ukázaly možná dopravní řešení.

Záměr demolice celé nýtované konstrukce mostu považujeme za zbytečný a v důsledcích za barbarský. Železniční most je významnou architektonickou a technickou památkou s ochranným statusem nemovité kulturní památky, proto požadujeme, aby:

  • Ministerstvo kultury ČR přesně a jasně definovalo kulturní hodnotu mostu (a zásady jeho opravy) spočívající nejen v jeho základním objemu a tvaru vnímaném v panoramatických pohledech, ale rovněž v detailech a proporcích historické konstrukce,
  • aby Ministerstvo dopravy ČR a Správa železnic zajistily prostředky na opravu mostu a neprodleně zahájily přípravné práce a opravu samotnou, kterou lze, dle vypracované odborné studie, zajistit za jednokolejného provozu, příp. s nočními výlukami, 
  • aby Hlavní město Praha, Ministerstvo dopravy ČR, České dráhy a Správa železnic nalezly takové dopravní řešení pražského železničního uzlu, při kterém bude Vyšehradský železniční most opraven a zachován na svém místě,
  • aby všechny výše uvedené i další instituce ve společném dialogu a se zástupci petentů hledali řešení, které povede k zachování a opravě mostu, neboť se nejedná jen o památku evropského významu, ale především stavbu, která je symbolem Prahy jako součást vnitřního obrazu města rámovaného Vltavou a siluetou Hradčan a Vyšehradu. 

 

Pro další informace sledujte https://nebourat.cz a https://www.facebook.com/zachranmezeleznicnimost

Petiční výbor: 

doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D., Heřmanova 41, 170 00 Praha 7

Ing. Mgr. Pavel Štorch, Fráni Šrámka 30, 150 00 Praha 5

Ing. arch. Anna Vinklárková, Národní 365/43, 110 00 Praha 1

MgA. Pavel Karous, Ph.D., V Cibulkách 5, 150 00 Praha 5

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány či orgány místní samosprávy je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru. 

 


Pavel Štorch    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Pavel Štorch bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...