Petice „Za vystoupení ČR z NATO dle č l. 13 Washingtonské smlouvy“.

Joe Biden
President of the United States of America
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20500

Věc: Oznámení o odstoupení České republiky od smlouvy s NATO

Vzhledem k tomu, že Česká republika se stala oficiálním členem NATO 12. března 1999, avšak nikoliv na základě referenda a navzdory mínění většiny obyvatelstva naší země, oznamujeme Vám požadavek na odstoupení České republiky z NATO dle článku 13 Zakládající listiny NATO.
Článek 13: „Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení.“
https://www.natoaktual.cz/zpravy/Iwashingtonskasmlouva
Proč je petice adresována prezidentovi USA? Podle druhého článku Ústavy USA je výkonná moc svěřena prezidentovi, který stojí v čele kabinetu a současně je vrchním velitelem ozbrojených sil. Spojuje v sobě tedy pravomoci, které se v evropských zemích obvykle dělí mezi prezidenta a premiéra. Čl. 13 hovoří o tom, že oznámení o odstoupení z NATO se podává vládě USA, tedy premiérovi alias prezidentovi USA.)
V Praze dne 26. června 2023

Petiční výbor ve složení:
PhDr. Vladimíra Vítová
Adam Benjamin Bartoš
Mgr. Tomáš Vandas
PhDr. Miroslav Sládek
Pavel Krejčí
Slávek Popelka
Rostislav Kubíček
Jiří Janeček
Zbyněk Prousek

 

Petici ke stažení v PDF naleznete v tomto článku: https://aliancenarodnichsil.cz/petice-za-vystoupeni-cr-z-nato-vladimira-vitova-konference-aliance-za-nezavislosti-28-10-2023-praha/


Aliance za nezávislost ČR    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Aliance za nezávislost ČR bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...