Petice za snížení hlučnosti a prašnosti dálnice D5 v okolí Berouna

Dálnice D5 má být do roku 2030 rozšířena o jeden jízdní pruh pro každý směr. Dokumentace EIA má být dokončena už v prosinci 2022. Celkem tedy bude na dálnici šest plnohodnotných jízdních pruhů z Prahy až do Králova Dvora. V Berouně se to týká mimo jiné i všech tří mostů. Od dob výstavby dálnice se celkový počet projíždějících aut zvýšil z cca 12 000 denně na současných až 50 000.

Rozšířením se počítá ještě s dalším navýšením. To s sebou přinese významné zvýšení hluku i prašnosti, který již dnes trápí v podstatě celý Beroun. Bude nutné na ŘSD a státu prosadit moderní technické řešení rozšířené dálnice D5, které zajistí snížení hlukové zátěže a emisí ve městě. Na některé věci jsou i komunální politici krátcí, proto musíme podpořit při jednání zástupce města i jako občané. V první řadě bude nutné aktivně vstoupit do procesu EIA (posouzení vlivů na životní prostředí) na rozšíření dálnice. Za tímto účelem vznikla tato petice, za kterou stojí místostarosta Berouna Ing. Michal Mišina a zastupitelka Ing. Irena Mastná, oba rodilí Berouňáci.

Podpořte svým podpisem dobrou věc pro Beroun a všechny jeho obyvatele.

 

Žádáme:

  1. Součástí stavební dokumentace k rozšíření D5 v úseku Beroun-Králův Dvůr na šest pruhů musí být opatření vedoucí k významnému snížení hluku a emisím prachu v okolí D5.
  2. Po ŘSD jako investorovi stavby vypracování variantních řešení, jak řešit rozšíření dálnice v souladu s moderními trendy běžnými v zahraničí při splnění podmínek bodu 1, např. vypsáním veřejné architektonické soutěže.
  3. Po ŘSD, aby úzce spolupracovalo s městem Beroun na přípravě stavební dokumentace ve vztahu k výše uvedenému.

Michal Mišina a Irena Mastná, Beroun - město pro život    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Michal Mišina a Irena Mastná, Beroun - město pro život svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...