Petice za prošetření neuspokojivé situace na ZUŠ MORAVSKÝ KRUMLOV a odvolání ředitelky VLADIMÍRY KOČÍ

Vážení rodiče a spoluobčané,

vzhledem k tomu, že je v současné době na Základní umělecké škole v Moravském Krumlově velmi neuspokojivá situace, obracíme se na vás s několika informacemi, se kterými byste dle našeho mínění měli být seznámeni. 

Paní ředitelka Vladimíra Kočí propustila pro údajnou nadbytečnost Bc. Lukáše Luskače, DiS., který ještě v nedávné době působil na Základní umělecké škole Moravský Krumlov jako zástupce ředitele a zároveň vyučoval hru na akordeon (jako jediný aprobovaný učitel hry na akordeon) a keyboard. Není bez zajímavosti, že paní ředitelka vzápětí po propuštění Bc. Lukáše Luskače, DiS. přijala nového pedagoga na pozici učitele hry na akordeon, jehož ale vzápětí také propustila, protože si uvědomila, že by pak bylo zřejmé, že pan učitel Bc. Lukáš Luskač, DiS. vlastně nadbytečný nebyl a uvedený důvod byl pouze zástěrkou. Domníváme se, že skutečným důvodem propuštění bylo založení odborů panem učitelem Bc. Lukášem Luskačem, DiS. Žáci pana učitele, kteří navštěvují hru na akordeon, jsou nyní místo kvalitní výuky suplováni učiteli, kteří nemají pro tento druh nástroje patřičnou aprobaci – vzdělání. Rodiče těchto žáků platí plné školné a za to očekávají pro své děti tu nejlepší možnou péči a kvalitu, které se jim v současné době nedostává. Tito rodiče se snažili s paní ředitelkou Vladimírou Kočí vyjednávat – bohužel bezvýsledně. Paní ředitelka jim sdělila, že pokud nejsou spokojeni, tak mohou dát své děti na jinou školu, což nám přijde velice urážlivé. Tímto jednáním dává jasně najevo, že si vás jako rodičů neváží. Dnes mají potíže žáci a rodiče od pana učitele Bc. Lukáše Luskače, DiS., zítra se to může už týkat i Vás. 

Neprofesionální chování paní ředitelky bylo také jedním z hlavních důvodů, proč v loňském roce dala výpověď paní učitelka Eva Janošková a nějaký čas před ní paní učitelka Klára Jandová. V říjnu 2019 dala ze stejného důvodu výpověď účetní Jitka Hájková, která se tímto netajila a veřejně na vánočním večírku paní ředitelce oznámila, že odchází, protože si jí neváží jako vedoucího pracovníka. Další učitelé z tohoto důvodu podání výpovědi zvažují. Paní učitelka Marie Mareková tak již učinila, ke konci školního roku jsou připraveni podat výpovědi paní učitelka Šárka Horáková a pan učitel David Coufal. A další zvažují stejný postup.

Za další nemalý problém považujeme to, že paní ředitelka na jakoukoliv uvolněnou pracovní pozici neuskuteční výběrové řízení, aby bylo možné toto volné pracovní místo obsadit tím nejlepším kandidátem, ale naopak o volné pracovní pozici v podstatě mlčí a hledá jen mezi svými známými. Naše a tím i vaše škola si zaslouží mít na všech pozicích ty nejlepší, a ne jenom známé.

V neposlední řadě je situace vážná ohledně hospodaření školy. Naše organizace vybírá od žáků školné, které by mělo být použito na běžný chod školy jako elektřina, topení, drobné opravy, ale v nemalé míře by také mělo být investováno i do prostředků pro naše žáky ve formě pořízení kvalitních materiálů pro výuku, nákup kvalitních hudebních nástrojů, materiálu do výtvarného oboru či pořízení kostýmů pro taneční obor. Bohužel zajištění těchto potřebných věcí se uskutečňuje ve velmi malé míře, ale zato se utrácí za nesmyslné položky jako předraženého správce IT sítě, vrátnou, profesionální údržbu zahrady apod. Když se podařilo jednomu z našich řad sehnat dar pro školu, tak ho paní ředitelka hrdě odmítla, že jej naše škola nepotřebuje. Možná proto, že má pocit, že si naši žáci něco navíc nezaslouží. Jinak si toto gesto nedokážeme vysvětlit.

Záleží nám na tom, aby byla Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže v Moravském Krumlově místem, kde se děti, naši žáci, naučí mít pěkný vztah k hudbě, tvorbě, tanci a umění celkově. To je našim přáním a posláním. Bohužel paní ředitelka Vladimíra Kočí tuto naši vizi nesdílí a nutí žáky, aby vystupovali na mnoha veřejných vystoupeních a účastnili se soutěží, i když se na to někteří vzhledem ke své povaze necítí. Žáci se těchto akcí účastnit musí a rodiče do toho nemají, dle názoru paní ředitelky, co mluvit. Tím si žáci lásku k umění dle našeho názoru nemohou získat, ba naopak díky těmto postupům k němu časem získají nechuť, což nás jako pedagogy velmi trápí. Naše práce je potom tedy zcela zbytečná. 

Velice nás mrzí, že ředitelka naší školy jedná pouze z pozice moci s ohledem na svůj osobní zájem a prospěch, bez ohledu na kohokoliv. Z důvodů, které nám, svým zaměstnancům, není schopna srozumitelně objasnit, je schopna propustit výborného pedagoga, otce dvou malých dětí se ženou na mateřské dovolené, kterého podpořili svojí peticí jak všichni rodiče jeho žáků, tak i my, jeho kolegové.

Prosíme a vyzýváme Vás, nebuďte lhostejní k současné situaci na Základní umělecké škole v Moravském Krumlově. Přidejte se k nám a podpořte nás svým podpisem. 

Děkujeme.

Učitelé Základní umělecké školy Moravský Krumlov

 

CO POŽADUJEME

Žádáme, aby bylo důkladně prošetřeno, proč byl propuštěn z pracovního poměru kvalitní pedagog Bc. Lukáš Luskač, DiS. a nahrazen neadekvátní náhradní výukou.


Žádáme, aby bylo prověřeno hospodaření základní umělecké školy s veřejnými finančními prostředky.


Žádáme, aby byla na základní umělecké škole zajištěna kvalitní výuka, klidné a důstojné prostředí pro naše děti. 


Žádáme, aby bylo na naše děti pohlíženo jako na plnohodnotné občany, kteří mají svá práva. 


Žádáme Vás, nebuďte k dané situaci lhostejní. Naše děti jsou naše budoucnost.

 

Žádáme okamžité odvolání Vladimíry Kočí z funkce ředitele ZUŠ a DDM Moravský Krumlov.

 

Lze také podepsat papírovou petici na náměstí TGM v Moravském Krumlově v obchodě BARVY TÓNY MAKOVICKÝ (vedle prodejny Coop).

 

OBĚ PETICE BUDOU DOSTUPNÉ DO 31. KVĚTNA. POTÉ BUDOU ODESLÁNY ZŘIZOVATELI ZUŠ - JIHOMORAVSKÉMU KRAJI.


Učitelé Základní umělecké školy Moravský Krumlov    Kontaktujte autora petice