Petice za přerozdělení tzv. "osobností" z ČR do zbytku světa

Česká republika disponuje celou řadou uvědomělých a odhodlaných představitelů občanské společnosti (tzv. "osobností"), kteří v potu tváří a od slunka do slunka bojují proti všem nespravedlnostem tohoto světa. Díky svému kromobyčejnému nadhledu, zkušenostem, empatii, erudovanosti a takovému tomu "člověčenství" dokážou bryskně vycítit každou špatnost a hlasitě se proti ní ozvat.

Jimi iniciovaných a podepsaných cca 129 456 petic, prostřednictvím kterých se snaží nastavovat zrcadla a tepat nešvary soudobé společnosti, je dostatečným důkazem o jejich občanské vyspělost a morální integritě. Obdivuhodná je rovněž jejich výdrž a smysl pro fair play, s níž přijímají každé parlamentní, krajské i senátní volby povětšinou drtivé porážky jimi podporovaných kandidátů.

My, níže podepsaní, se proto domníváme, že by pro své zásluhy za budování světlých zítřků měli být přerozděleni podle předem určených kvót do zbytku světa. Není spravedlivé, aby bylo tolik osobností soustředěno jen v malé České republice a jejich rad (jak mají žít, koho mají milovat/nenávidět, koho mají volit či nevolit co mají číst, na co se mají dívat atd.), mohli využívat jen občané naší země.

Vyzýváme proto příslušné úřady v České republice i Evropské unii, aby promptně vygenerovaly klíč, na základě kterého by pánové Halík, Kocáb, Pehe, Rychlík, Gabal, Fenič, Pithart, Bursík, dámy Šiklová, Jacques, Sommerová a další mohli být přerozdělení do všech zemí světa šířit tak své neomarxistické evangelium doslova "všude". Je zřejmé, že by se tak naše modrá planeta brzy stala lepším místem pro život.

Za petiční výbor

Josef Provazník

 


Josef Provazník    Kontaktujte autora petice