Petice za odklon kamionové dopravy z ulice Velkomoravská v Olomouci a instalaci radaru k měření povolené rychlosti tamtéž

Dopravní situace na ulici Velkomoravská v Olomouci je již skutečně alarmující a neúnosná a je třeba ji aktuálně řešit. 

Žádáme a navrhujeme:

1. dopravním značením zajistit zákaz vjezdu kamionů na ulici Velkomoravskou a odklon na, k tomuto účelu vybudovaný, obchvat. 

2. instalovat stacionární radar ke kontrole měření rychlosti na ulici Velkomoravská z důvodu pravidelného nedodržování povolené rychlosti, a to v obou směrech.

Věřím, že Vás tato petice oslovila a vyjádříte podporu svým podpisem.

Děkujeme!

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Karel MAREK svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...