Petice za ochranu zdraví chodců na cyklostezkách


My níže podepsání, žádáme změnu předpisu o pohybu chodců na cyklostezce v tom smyslu, aby chodci byli povinni chodit po cyklostezce vlevo a kola vpravo a to i v případě, že má cyklostezka dva pruhy. Kola aby byla povinně vybavena zvonkem. Důvodem je zajištění bezpečnosti chodců. Pokud je chodec obrácen k přijíždějícímu cyklistovi zády nemůže zrakem kontrolovat, zda ho cyklista vnímá jako překážku a nemůže tudíž, v případě, že tomu tak není, sám se vyhnout kolizi. Důkazem buď případ, kdy autor petice byl sražen cyklistou, který se díval do svého mobilu. Nejednoznačnost předpisu o pohybu chodců na různých komunikacích vede ke zmatkům a nejistotě, takže čím dál častěji se vyskytují chodci, kteří se i na běžných komunikacích se pohybují vpravo, což již může mít i tragické konce. Starý dobrý slogan "Chodci vlevo, jezděte vpravo!", byl jednoznačný a měl určitě své opodstatnění.


R. L. Stupka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji R. L. Stupka, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...