PETICE ZA NASTAVENÍ SYSTÉMU ODKLÁDÁNÍ TZV. SDÍLENÝCH ELEKTROLOBĚŽEK A KOL V PRAZE 1

My níže podepsaní, požadujeme co nejrychlejší zavedení závazných a vymahatelných pravidel pro odkládání tzv. sdílených elektrokoloběžek a jízdních kol v Praze 1. Současný stav, umožňující jejich „odhazování“ na chodnících, silnicích nebo v parcích, ohrožuje chodce a blokuje veřejný prostor. Bezohledně a nebezpečně odhozené elektrokoloběžky a jízdní kola nesmí v Praze 1 nadále degradovat historické centrum, které je zapsáno na listu světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o půjčovny bez provozních prostor, které nahrazuje prostor veřejný bez souhlasu dotčených a odpovídající kompenzace. V jiných evropských městech je naprosto běžné, že prostředky tohoto typu je možné odkládat pouze na vyhrazená a označená místa. Zahájení a ukončení výpůjčky není díky systémovému nastavení možné kdekoliv, protože je dál účtováno jízdné tomu, kdo kolo či koloběžku ponechal mimo stanovené místo. Tento systém už od června 2021 funguje také v Praze 3.


Kateřina Klasnová REZIDENTI 1    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Kateřina Klasnová REZIDENTI 1 svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...