Petice za Národní filmový archiv v centru metropole

Sídlo Národního filmového archivu, jedné z nejvýznamnějších institucí tohoto typu na světě, se nachází v nouzových nebo pronajatých prostorách. Ministerstvo kultury se dlouhé roky snaží vyřešit problém sídla NFA.Výsledkem je problematický projekt na stavbu na okraji Prahy, v Nových Butovicích, který sotva může naplňovat tu část práce archivu, která vyžaduje kontakt s veřejností.

V uplynulých týdnech, po nástupu nového ředitele archivu, dostala snaha o řešení problému sídla archivu novou dynamiku. Ředitel PhDr. Michal Bregant ve své koncepci, s níž byl do své funkce jmenován, upozornil, že sídlo tak významné kulturní instituce jako je NFA, má být v centru Prahy. 

Národní filmový archiv je strážcem pokladu, jímž jsou kromě rozsáhlých filmových sbírek také písemné archiválie, pozůstalosti významných českých tvůrců a filmových institucí, největší oborová knihovna. Ředitel NFA se zasazuje o to, aby jeho instituce získala sídlo uprostřed města, v kulturním okruhu, kam jsou studenti, odborná veřejnost – ale také diváci archivního kina – zvyklí chodit. Navíc je možné ušetřit veřejné prostředky: rekonstrukce již existující budovy bude i při technologických nárocích lacinější než novostavba. Národní filmový archiv je institucí, která má pro českou kulturu význam srovnatelný třeba s Národním divadlem, Národní knihovnou, Národní galerií. Také proto by se tomuto tématu měly věnovat jak centrální úřady, tak Magistrát hlavního města Prahy.

Vláda ČR v roce 2006 schválila Program péče o národní kulturní poklad a prostředky z tohoto programu jsou určeny k řešení úkolů národních institucí, jako je Národní muzeum nebo Národní knihovna – a také Národní filmový archiv. Na začátku února vláda ČR prodloužila dobu trvání tohoto programu do roku 2017. Nyní je potřeba věnovat získání sídla NFA pozornost i čas, jaké si zaslouží. 

Níže podepsaní se obracejí na ministryni kultury, na vládu České republiky, na Magistrát hlavního města Prahy a další zainteresované orgány, aby podpořily šanci, která se už nebude po mnoho desetiletí opakovat – tedy získání odpovídajícího sídla Národního filmového archivu v centru Prahy, které bude svým umístěním a funkčním uspořádáním dobře sloužit odborné i laické veřejnosti jako moderní kulturní instituce 21. století.

V Praze 12. února 2012


Mgr. Vít Janeček, režisér a VŠ pedagog, Praha
prof. MgA. Marek Jícha, kameraman a VŠ pedagog, Praha
doc. MgA. Helena Třeštíková, režisérka a VŠ pedagožka, Praha

 


Vít Janeček    Kontaktujte autora petice