Petice za řešení bezpečnosti a dopadů pohybu drogově závislých osob v parcích Na Skalce, Mrázovka a Santoška, a fungování Kontaktního Centra Sananim v lokalitě Na Skalce

Petice za řešení bezpečnosti a dopadů pohybu drogově závislých osob v parcích Na Skalce, Mrázovka a Santoška, a fungování Kontaktního Centra Sananim v lokalitě Na Skalce

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Adresáti:

Zastupitelstvo městské části Praha 5                       Rada městské části Praha 5

Nám. 14. října 1381/4                                                Nám. 14. října 1381/4

150 22 Praha 5                                                          150 22 Praha 5 

My, níže podepsaní, upozorňujeme na velmi zhoršenou bezpečnostní situaci a strach v lokalitách parků Na Skalce, Mrázovka a Santoška, která je způsobena výskytem a chováním drogově závislých osob a množstvím potencionálně infekčních injekčních stříkaček a dalšího zdravotnického materiálu, který tam po nich zůstává.

Máme obavy o bezpečnost a zdraví nás, našich blízkých a zejména dětí a mládeže.

V prostranství parků, na jejichž revitalizaci a rekonstrukci investovala MČ Praha 5 v posledních letech nemalé prostředky, se kumulují odpadky včetně potencionálně infekčních injekčních stříkaček
a dalšího zdravotnického materiálu. Lidé aplikující si návykové látky se sdružují do skupin, posedávají na lavičkách a schodištích v různých částech parků, s čímž souvisí také nevhodné obnažování na veřejnosti
a jejich hlasitý a agresivní projev v jakoukoliv denní a noční dobu. To přináší do této lokality zvýšenou kriminalitu včele s prodejem drog přímo na frekventovaných ulicích a s tím vším spojený strach lidí zde žijících, zejména dětí.  

Nejvážněji vnímáme situaci v parku Na Skalce, který sousedí s Kontaktním centrem Sananim (KC), jehož činnost i klienti mají na současné situaci svůj velký podíl. V souvislosti se zrušením Kontaktního centra Progressive dochází v této oblasti k ještě intenzivnějšímu pohybu drogově závislých
a klientů KC, což je s ohledem na jejich specifické chování pro ostatní obyvatele neúnosné.

V září 2023 celá situace vygradovala fyzickým napadením návštěvnice parku osobou pod vlivem omamných látek, a to v odpoledních hodinách přímo v parku Na Skalce, hned vedle dětského hřiště.

Odmítáme, aby KC fungovalo dále stávajícím způsobem v hustě obydlené zóně a především v těsné blízkosti ZŠ a MŠ Santoška a v bezprostřední blízkosti dětského hřiště! Jsme si vědomi chvályhodného záměru, který KC má, ale zároveň je třeba vzít zodpovědně do úvahy důsledky této činnosti (vysoká koncentrace drogově závislých i množství injekčních stříkaček v přilehlých parcích).

Děti po školním vyučování se bojí chodit přes tuto nebezpečnou oblast samy domů a raději chodí podél frekventovaných silnic.

Tato oblast byla označena dětmi při projektu Bezpečně do školy jako taková, kde se bojí a které se raději vyhýbají.

Na základě výše zmíněného požadujeme a vyzýváme MČ Prahu 5:

1)    1) aby neustále se zhoršující situaci v dané lokalitě urychleně řešila – například vyhlásila zákaz konzumace drog v prostranství parků prostřednictvím vyhlášky, aby tím umožnila strážníkům MP (a policistům?) toto vymáhat a zajistila stálou kontrolu bezpečnosti dané lokality, dokud se situace nezlepší

2)    2) aby ve spolupráci s Magistrátem Hl. města Prahy usilovala o nalezení náhradních prostor pro KC Sananim, sloužících k výdeji injekčních stříkaček, optimálně mimo hustě obydlenou oblast, a hlavně co nejdále od prostor pro děti a mládež

3)    3) zajistila více terénních pracovníků, kteří by čistili lokalitu od použitých injekčních stříkaček

4)    4) vyvolala jednání mezi petičním výborem, představiteli KC Sananim a MČ Praha 5 k řešení aktuální situace

5)     5) vyvolala jednání mezi petičním výborem, MČ Praha 5 a Magistrátem Hl. města Praha s cílem hledání řešení drogové situace v oblasti Anděla a přilehlých parků, kterých je tento případ součástí. 

Petiční výbor:

Jana Budínová
Filip Pavlíček
Jana Škrhová 
Věra Špelinová


Filip Pavlíček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Filip Pavlíček bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...