PETICE za anulaci rozdělení Československa dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   

     My, níže podepsaní občané bývalé Československé republiky žádáme o anulaci rozdělení Československé republiky. Svého práva se dovoláváme proto, neboť oba státy vznikly podvodem a bez souhlasu československých občanů. Dnem 31. 12. 1992 byl završen největší podvod století na národech Čechů a Slováků a to nepřítelem z vlastních řad. Československo bylo rozděleno nezákonně a protiústavně nápadem dvou jedinců Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem, kteří se mezi sebou dohodli dne 8. července 1992 a podepsali si dne 26. července 1992 v brněnské vile Tugendhat rozdělení ČSFR. Rozdělení republiky odsouhlasilo, protiústavně a nelegitimně,  Federální shromáždění ČSFR dne 25.listopadu 1992 ústavní zákon č.542/1992 o zániku ČSFR. Bez občanského referenda a bez respektování ústavního zákona o referendu č. 327/1991 Sb. Byl tento krok nelegitimní a tedy neplatný. Tímto dnem byl poražen beze zbraně nevinný český i slovenský národ, poražen natolik, že postupně přišel o vše, co bylo pro národ nejdražší a nejdůležitější - rodina, soběstačnost a produktivita práce, čest, tradice, suverenita, právo, svoboda i blahobyt. Vinou dvou lidí, kteří nevědomky po příslibu svého osobního úspěchu a moci vymysleli největší zlo proti Čechům a Slovákům – rozdělení republiky.! Menší stát se dle jejich názoru řídí snadněji. Opak je pravdou, velikost zaručuje sílu a autoritu státu. Neuvědomili si, že rozporcovaný stát se i snáz rozkrádá a tuneluje. Rozpadem Československa postupně zanikala naše identita včetně majetku jak českého, tak i slovenského. Na Slovensku autoritativní diktátorská vláda Vladimíra Mečiara již tehdy rozpoutala a konala velmi nezodpovědnou a uvolněnou politickou činnost a v Čechách vláda Václava Klause rovněž započala s neuvěřitelnou politicko-mafiánskou tunelizací a rozkrádačkou národního majetku. Fatální /nikým nepotrestaný/ proces zpackané privatizace přivedl k zániku všechna důležitá a strategická odvětví, výrobní nosné podniky a bohatství českých bank. Tento program přetrvávající dodnes, však přinesl oběma republikám stav nejhorší a to zavlékání do války, kterou nechceme. Zkázu největší a to absolutní bezbrannost proti dezinformacím zaplacenými medii a PR novináři, kterou vyvolává neviditelný agresor, skrývající se pod rouškou „demokracie filantropů“.  Požadujeme tento zmanipulovaný a zákeřně zlegalizovaný podvod anulovat, neboť nechceme být v žádném spojení s agresory, kteří prahnou po válce. Vyhlašujeme proto zákonné veřejné občanské referendum ke svobodnému vyjádření Čechů a Slováků k rozdělení Československa. Československo nepodepsalo smlouvu ani s EU ani s NATO, tak proč setrvávat ve svazku s agresorem, který se nám vměšuje do našich vnitřních záležitostí a zničil vše, co jsme měli?        


Věra Řezníčková    Kontaktujte autora petice