Petice S kočárkem Prahou

My, rodiče nejmenších dětí i budoucí maminky, vyzýváme primátora a členy Rady a Zastupitelstva hlavního města Prahy:

Aby se Praha do roku 2020 stala bezbariérovou.
Aby bylo možné po Praze cestovat s kočárkem bez omezení v nízkopodlažních tramvajích a autobusech a dostat se výtahy do všech stanic metra.
Aby byly bezbariérové všechny chodníky a přechody, ale také například vstupy na úřady, do nemocnic apod.

V Praze dne 22. 5. 2013

Za petiční výbor:
Olga Kunešová
Lukáš Nádvorník

Olga Kunesova, Lukas Nadvornik    Kontaktujte autora petice