Petice proti zrusení American Center Plzen, o.p.s.

logoVážení přátelé a příznivci Amerického centra Plzeň, o.p.s. a americké kultury, obracíme se na Vás s žádostí o pomoc při záchraně činnosti Amerického centra v Plzni. Tato obecně prospěšná společnost se dostala do finančních potíží, kvůli své dobré vůli podílet se na provozu Patton Memorial Pilsen, původně spadající pod příspěvkovou organizaci Esprit, plzeňský kulturní servis. Tento dostával v době, kdy se podílel na provozu Patton Memorial Pilsen vyšší dotace od města Plzně než na jeho provoz dostává v současné době Americké centrum Plzeň. Město Plzeň má v úmyslu zachovat činnost pouze Patton Meomorial Pilsen a Americké centrum zlikvidovat. Svým podpisem podpořte naši petici bojující proti jeho zrušení.


Tereza Tománková, Pavla Protivová    Kontaktujte autora petice