Petice proti zřízení kasína v Hlučíně

Dne 15.12.2016 byla na Veřejném zasedání zastupitelstva města Hlučín v Kulturním domě schálena "Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o regulaci provozování sázkových her, lotérií a jiných podobných her na území města Hlučína", která je úpravou doposud platící Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o tomtéž. V nové vyhlášce je proti doposud platící navíc povoleno provozování kasína na místě restaurace Stará celnice.  

Toto povolení bylo do vyhlášky vsunuto podloudným způsobem. Na úřední desce v pozvánce na zasedání o této záležitosti nebyla ani zmínka. Teprve na vlastním zasedání se místo obecného projednávání stavu regulace provozování heren najednou začalo projednávat provozování kasína. Po krátkém zdůvodnění žádosti o povolení majitelem restaurace byla tato úprava vyhlášky 12 zastupiteli z přítomných 20 schválena.
Jediný zástupitel, který vystoupil veřejně proti zřizení kasina na území města Hlučína, byl pan. František Košař, člen strany KSČM.

My občané Hlučína tímto rázně protestujeme proti takovému jednání ze strany vedení města a žádáme okamžité vynětí této vyhlášky ze souboru právních předpisů města. Pohoršuje nás chování vedení města, které vykazuje znaky klientského chování. Namísto snižování stavu provozování hazardních her ve městě je do města naopak vnášeno jako nový prvek kasíno s živě provozovaným hazardem.

Zdůvodnění starosty města pana Paschka, že tyto živě provozované hry jsou méně nebezpečné než hrací automaty, protože zde hodně závisí na schopnostech hráče, nelze přijmout. Kdyby toto bylo pravdou, už dávno by kasína provozující např. ruletu zkrachovala. Stovky let se lidé snaží ruletu obelstít a zatím se to nikomu nepodařilo. Místo toho je literatura plná historek o sebevraždách nešťastných hráčů.    

Úsměvné je ujišťování budoucího provozovatele kasína, že vše bude zorganizováno tak, aby hráč v kasínu nemohl denně prohrát více jak 270 000 Kč. Toto skutečně potěší manželky budoucích gamblerů, kteří podlehnou kouzlu živých hazardních her v restauraci Stará celnice.

Pokud nyní bylo povoleno provozování kasína v restauraci Stará celnice, kde bude povoleno příště? Zájemci se jistě najdou.

Loni přitom starosta pan Paschek prohlásil toto: „Samozřejmě že jsme v radě města zvažovali i nepříjemný ekonomický dopad plošného zákazu hazardu pro Hlučín a rozhodování vůbec nebylo jednoduché. Přesto bylo nakonec jednoznačné, protože zničené rodiny jsou silnějším argumentem než ekonomika". Proč je najednou jeho názor jiný?

 

Příloha:
Výpis podstatného článku číslo 1 ze staré i nové verze vyhlášky.

Znění staré vyhlášky:
                    Čl. 1
        Zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
Provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách se na celém území města Hlučína zakazuje.

Znění nové vyhlášky:
                    Článek 1
        Zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, určení adresného místa
Provozování sázkových her podle ustanovení § 2 písm. e), g), i), l), m) a n), loterií a jiných podobných her podle ustanovení § 2 písm. j) a podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích se na celém území města Hlučína zakazuje, s výjimkou provozovny, kde dochází k provozování živých her v kasinu dle ustanovení §2 písm. i) a § 32 a násl. zákona o loteriích, kterážto může být umístěna pouzena adresném místě Celní 5/407, PSČ: 748 01, Hlučín.


Drahomír Stanke    Kontaktujte autora petice