Stop uhlíkové neutralitě

profil42.png

UHLÍK JE ŽIVOT

Zkratky: SP - skleníkové plyny, CO2 - oxid uhličitý

Jakožto daňoví poplatníci požadujeme:

1) Odstoupení ČR ze systému emisních povolenek EU.

2) Zastavení udělování dotací na projekty neziskových organizací zaměřených na řešení či zmírňování dopadů změn klimatu či údajné klimatické krize. Pokud nějaká krize opravdu existuje, má jí řešit pouze oficiálně volení zástupci Parlamentu ČR.

3) Okamžité přerušení těchto projektů neziskových organizací (a jim podobných projektů):

https://co2liga.cz/ - Zde již v úvodu straší děti nepodloženým tvrzením: "Zabrání tak nebezpečnému oteplení a civilizace neskončí na uvaření".

https://www.actforplanet.eu/en/detail/unsubscribe - Projekt 1Planet4All od 'Člověka v tísni', ve kterém například vyzývají lidi, aby si v e-mailovém klientovi odhlásili odběr nevyžádané pošty nebo aby lidé necestovali letadlem, když jedou na dovolenou (https://actforplanet.eu/en/detail/leave-the-plane-in-the-hangar).

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/kurzy-pro-ucitele/klimaticka-zmena-online-kurz-pro-pedagogy-106c - Online kurz 'Člověka v tísni' pro žáky a pedagogy, ve kterém jeho autoři vytvářejí falešný dojem toho, že emise CO2 způsobují sucho:screen5.png

Nebo zde současně s CO2 zmiňují různé přírodní katastrofy, a to může vytvářet falešný dojem toho, že CO2 produkovaný lidmi způsobuje častější a rozsáhlejší požáry:

screen3.png

https://www.clovekvtisni.cz/hledame-stredni-skoly-do-projektu-1planet4all-7851gp - Další kurz 'Člověka v tísni' a od stejných autorek, které vytvořily také předchozí online kurz. Jedna studentka, která absolvovala tento kurz uvádí, že: "Ten projekt mi určitě pomohl si postupně uvědomit, že ty důsledky, že to opravdu není žádná sranda, že jsou opravdu velmi vážné a pokud s tím nezačneme nic dělat, tak to může být velmi katastrofické" (https://www.youtube.com/watch?v=fFvnCZ9dQIw)

Tyto kurzy poskytováním nevyvážených informací vytváří falešný dojem toho, že SP (a hlavně CO2) jsou škodlivé pro život na Zemi. Žáci si tedy po absolvování takového kurzu mohou zákonitě utvořit pouze jeden pohled na danou problematiku nebo u žáků mohou navozovat pocity strachu viny či úzkosti. Pouze kvalifikovaný pedagog v rámci školních osnov by měl mít právo děti vzdělávat.

4) Zastavení dotací za účelem zmírnění údajných dopadů klimatu pro:

 • elektromobily či zařízení na extrakci vzdušného CO2 a podobné technologie
 • "obnovitelné" zdroje energie
 • pěstování biomasy pro výrobu paliva či energie

5) Zrušení přimíchávání biopaliv do pohonných hmot

6) Zrušit zákaz spalovacích motorů v roce 2035 

 

Odůvodnění:

 1. CO2 je součástí fotosyntézy a je tedy složkou nutnou pro existenci života na Zemi. Atmosférická koncentrace CO2 pohybující se přibližně pod 150 ppm se považuje za život ohrožující. Fotosyntéza neprobíhá zhruba od 100 ppm a níže. (https://www.nature.com/articles/193587a0)

 2. Více než 31 tisíc vědců se shodlo na tom, že SP vypouštěné lidmi nezpůsobují či v budoucnu nezpůsobí katastrofální ohřev atmosféry Země a rozrušení jejího klimatu. (http://www.petitionproject.org/)

 3. Otevřený dopis více než 500 vědců a odborníků, kteří prohlašují, že neexistuje stav klimatické nouze. (https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ecd-letter-to-un.pdf)

 4. Neexistuje jasná definice ideální teploty pro život na Zemi. Organismy jsou schopné adaptovat se na změnu klimatu.

 5. Současný trend oteplení započal zhruba před 350 lety – tedy ještě před začátkem průmyslové revoluce.

 6. Není vidět spojitost stoupajících SP s trendem sucha. (https://www.nature.com/articles/sdata20141/figures/5, https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/uspa/wet-dry/0)

 7. Trend extrémního počasí je klesající či téměř beze změny. (http://www.bom.gov.au/cyclone/climatology/trends.shtml, https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-content/sotc/tropical-cyclones/2018/annual/NAT_ace_2018.png, https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-content/sotc/tropical-cyclones/2018/annual/EPAC_ace_2018.png, https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-content/sotc/national/2008/dec/ann-F3-F5tornadoes08-t.png)

 8. Vodní výpar hraje hlavní roli mezi SP. (https://www.nasa.gov/topics/earth/features/vapor_warming.html)

 9. Oteplení o každý 1°C by umožnilo pěstovat plodiny asi o 200 až 300 km směrem k severu. (https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=I7FiYFVquyYC&oi=fnd&pg=PP13&dq=Agriculture:+The+Potential+Consequences+of+Climate+Variability+and+Change&ots=ATEJPbsGWs&sig=vPRR7xrIutrR63uisJFc4lJ5QPI&redir_esc=y#v=onepage&q=Agriculture%3A%20The%20Potential%20Consequences%20of%20Climate%20Variability%20and%20Change&f=false)

 10. Rostliny jsou více odolnější vůči suchu při vyšší koncentraci CO2 v atmosféře (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1002016017604582) a také dosahují mohutnějšího vzrůstu. (https://link.springer.com/article/10.1007/BF00035008)

 11. Za posledních několik tisíc let teplota na Zemi klesá a atmosférická koncentrace CO2 stoupá. (https://www.researchgate.net/figure/Comparison-between-Holocene-temperature-record-from-GIPS2-upper-9-and-the-CO2-record_fig5_309880579)

 12. Korelace mezi koncentrací CO2 v atmosféře a teplotě na Zemi za posledních 420 tisíc let se velice blíží 100%, přičemž změna koncentrace CO2 v atmosféře zaostávala za změnou teploty zhruba o několik set let. (https://www.researchgate.net/figure/Vostok-Antarctica-Ice-Core-Data-420-000-years-Back-from-Present_fig1_237135591). Výkyvy teploty v tomto období jsou připisovány především náklonu zemské osy. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%8Dovy_cykly)

 13. Korelace mezi koncentrací CO2 v atmosféře a teplotě na Zemi za posledních 600 milionů let se velice blíží 0%. (https://www.researchgate.net/figure/Global-Temperature-and-CO2-levels-over-600-million-years-Source-MacRae-2008_fig1_280548391)

 14. Teplotní efekt CO2 má logaritmický průběh a v současnosti je tento efekt téměř zcela vypotřebován. (https://www.therightinsight.org/media/HeatingEffectofCO2-800x600.jpg, https://www.youtube.com/watch?v=U-9UlF8hkhs)

 15. Počet polárních medvědů se za poslední desítky let navýšil. (https://www.georgiapolicy.org/issue/another-summer-polar-bears-thin-ice/)
 16. Množství přicházejícího kosmického záření ovlivňuje míru tvorby oblačnosti, což výrazně ovlivňuje množství slunečního záření dopadajícího na povrch Země. (https://www.youtube.com/watch?v=ANMTPF1blpQ)

 17. Solární a větrné elektrárny negenerují energii kontinuálně, ale pouze když dostatečně svítí slunce nebo fouká vítr, což narušuje stabilitu stávající energetické sítě.

 18. Biomasa by neměla být používána pro výrobu elektřiny či biopaliv, jelikož tyto praktiky podporují hladomor a narušují přírodní ekosystém. (https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/nov/26/burning-food-crops-biofuels-crime-humanity, http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/biologicko-ekologicke-vedy/Uhli-nelze-ve-velkem-nahrazovat-biomasou-vyzyvaji-experti-EASAC/?fbclid=IwAR2fVQMKA-wFpSAu8FfDhqUoW2NNJq-92omGfywyPJC2sEGuxsfrz1LFMY8, https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/nejvetsim-nebezpecim-pro-lidstvo-neni-spalovani-uhli-nebo-ropy-ale-odlesnovani-a?fbclid=IwAR1RyJQyW5rwOK1og24xwAL1sf89SeeIxQKHD6bYufI7_BP4eMiGkkj4yAs)

 19. Od roku 2006 bylo na podporu obnovitelných zdrojů energie v Česku vyplaceno přes 340 miliard korun. (https://oenergetice.cz/energetika-v-cr/rocni-dotace-na-podporovane-zdroje-ze-statniho-rozpoctu-ma-vzrust-na-27-mld-kc) V roce 2017, po desítkách let dotací, tvořil podíl energie ze solárních a větrných elektráren z celkové celosvětové dodávky energie pouze 2,4% (https://www.worldenergydata.org/world/).

 20. Obnovitelné zdroje energie způsobily navýšení cen elektrické energie. (http://www.epaw.org/echoes.php?lang=en&article=n503)

 21. Pro výrobu obnovitelných zdrojů energie je na Zemi do budoucna podle odhadů nedostatek vzácných kovů. https://www.researchgate.net/publication/330782941_Enough_Metals_Resource_Constraints_to_Supply_a_Fully_Renewable_Energy_System)

 22. Jen v Severní Americe díky větrným elektrárnám každoročně uhyne 140 000 až 328 000 ptáků. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320713003522)

 23. Výroba větrných a solárních elektráren a vzniklý odpad je pro životní prostředí značně toxický. (https://www.instituteforenergyresearch.org/renewable/wind/big-winds-dirty-little-secret-rare-earth-minerals/, https://fee.org/articles/solar-panels-produce-tons-of-toxic-waste-literally/, http://environmentalprogress.org/big-news/2017/6/21/are-we-headed-for-a-solar-waste-crisis)

 24. Pokračování odůvodnění najdete na:
profil42.png

UHLÍK JE ŽIVOT


David Petrásek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji David Petrásek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )