Petice proti zavádění uhlíkové neutrality

profil42.png

UHLÍK JE ŽIVOT

Požadujeme, aby se na území České republiky:

 1. zrušily poplatky spojené s vypouštěním oxidu uhličitého (dále jen CO2) do atmosféry.
 2. přestalo dotovat zavádění elektromobilů (a jiných technologií) za účelem redukce emisí CO2.
 3. nezavedla tzv. „uhlíková daň“, která by zdanila paliva a činnosti, které produkují skleníkové plyny.
 4. zastavilo dotování obnovitelných zdrojů energie za účelem snižování emisí CO2.

 5. nepodporovalo pěstování biomasy pro výrobu paliva či energie za účelem snižování emisí CO2.

 6. přestalo podporovat přimíchávání biopaliv do pohonných hmot.

 7. nepodporovala extrakce vzdušného CO2 a jeho následné ukládání v půdě.

 

Odůvodnění bodů (1) až (7):

 1. CO2 je součástí fotosyntézy a je tedy složkou nutnou pro existenci života na Zemi. Atmosférická koncentrace CO2 pohybující se přibližně pod 150 ppm se považuje za život ohrožující. Fotosyntéza neprobíhá zhruba od 100 ppm a níže. (https://www.nature.com/articles/193587a0)

 2. Více než 31 tisíc vědců se shodlo na tom, že skleníkové plyny vypouštěné lidmi nezpůsobují či v budoucnu nezpůsobí katastrofální ohřev atmosféry Země a rozrušení jejího klimatu. (http://www.petitionproject.org/)

 3. Otevřený dopis více než 500 vědců a odborníků, kteří prohlašují, že neexistuje stav klimatické nouze. (https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ecd-letter-to-un.pdf)

 4. Neexistuje jasná definice ideální teploty pro život na Zemi. Organismy jsou schopné adaptovat se na změnu klimatu.

 5. Současný trend oteplení započal zhruba před 350 lety – tedy ještě před začátkem průmyslové revoluce.

 6. Není vidět spojitost stoupajícího CO2 s trendem sucha. (https://www.nature.com/articles/sdata20141/figures/5, https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/uspa/wet-dry/0)

 7. Trend extrémního počasí je klesající či téměř beze změny. (http://www.bom.gov.au/cyclone/climatology/trends.shtml, https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-content/sotc/tropical-cyclones/2018/annual/NAT_ace_2018.png, https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-content/sotc/tropical-cyclones/2018/annual/EPAC_ace_2018.png, https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-content/sotc/national/2008/dec/ann-F3-F5tornadoes08-t.png)

 8. Vodní výpar hraje hlavní roli mezi skleníkovými plyny. (https://www.nasa.gov/topics/earth/features/vapor_warming.html)

 9. Oteplení o každý 1°C by umožnilo pěstovat plodiny asi o 200 až 300 km směrem k severu. (https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=I7FiYFVquyYC&oi=fnd&pg=PP13&dq=Agriculture:+The+Potential+Consequences+of+Climate+Variability+and+Change&ots=ATEJPbsGWs&sig=vPRR7xrIutrR63uisJFc4lJ5QPI&redir_esc=y#v=onepage&q=Agriculture%3A%20The%20Potential%20Consequences%20of%20Climate%20Variability%20and%20Change&f=false)

 10. Rostliny jsou více odolnější vůči suchu při vyšší koncentraci CO2 v atmosféře (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1002016017604582) a také dosahují mohutnějšího vzrůstu. (https://link.springer.com/article/10.1007/BF00035008)

 11. Za posledních několik tisíc let teplota na Zemi klesá a atmosférická koncentrace CO2 stoupá. (https://www.researchgate.net/figure/Comparison-between-Holocene-temperature-record-from-GIPS2-upper-9-and-the-CO2-record_fig5_309880579)

 12. Korelace mezi koncentrací CO2 v atmosféře a teplotě na Zemi za posledních 420 tisíc let se velice blíží 100%, přičemž změna koncentrace CO2 v atmosféře zaostávala za změnou teploty zhruba o několik set let. (https://www.researchgate.net/figure/Vostok-Antarctica-Ice-Core-Data-420-000-years-Back-from-Present_fig1_237135591). Výkyvy teploty v tomto období jsou připisovány především náklonu zemské osy. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%8Dovy_cykly)

 13. Korelace mezi koncentrací CO2 v atmosféře a teplotě na Zemi za posledních 600 milionů let se velice blíží 0%. (https://www.researchgate.net/figure/Global-Temperature-and-CO2-levels-over-600-million-years-Source-MacRae-2008_fig1_280548391)

 14. Teplotní efekt CO2 má logaritmický průběh a v současnosti je tento efekt téměř zcela vypotřebován. (https://www.therightinsight.org/media/HeatingEffectofCO2-800x600.jpg, https://www.youtube.com/watch?v=U-9UlF8hkhs)

 15. Hodnota pH Pacifiku vykazuje v posledních desetiletích stoupající trend. (https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2015JC011066)

 16. Současný trend stoupající hladiny oceánů začal již před rokem 1800 a za posledních 150 let je velice stabilní. (http://joannenova.com.au/2011/07/global-sea-levels-started-rising-before-1800-jevrejeva/)

 17. Počet polárních medvědů se za poslední desítky let navýšil. (https://www.georgiapolicy.org/issue/another-summer-polar-bears-thin-ice/)

 18. Množství přicházejícího kosmického záření ovlivňuje míru tvorby oblačnosti, což výrazně ovlivňuje množství slunečního záření dopadajícího na povrch Země. (https://www.youtube.com/watch?v=ANMTPF1blpQ)

 

Odůvodnění bodů (4) až (6):

 1. Solární a větrné elektrárny negenerují energii kontinuálně, ale pouze když dostatečně svítí slunce nebo fouká vítr, což narušuje stabilitu stávající energetické sítě.

 2. Biomasa by neměla být používána pro výrobu elektřiny či biopaliv, jelikož tyto praktiky podporují hladomor a narušují přírodní ekosystém. (https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/nov/26/burning-food-crops-biofuels-crime-humanity, http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/biologicko-ekologicke-vedy/Uhli-nelze-ve-velkem-nahrazovat-biomasou-vyzyvaji-experti-EASAC/?fbclid=IwAR2fVQMKA-wFpSAu8FfDhqUoW2NNJq-92omGfywyPJC2sEGuxsfrz1LFMY8, https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/nejvetsim-nebezpecim-pro-lidstvo-neni-spalovani-uhli-nebo-ropy-ale-odlesnovani-a?fbclid=IwAR1RyJQyW5rwOK1og24xwAL1sf89SeeIxQKHD6bYufI7_BP4eMiGkkj4yAs)

 3. Od roku 2006 bylo na podporu obnovitelných zdrojů energie v Česku vyplaceno přes 340 miliard korun. (https://oenergetice.cz/energetika-v-cr/rocni-dotace-na-podporovane-zdroje-ze-statniho-rozpoctu-ma-vzrust-na-27-mld-kc) V roce 2017, po desítkách let dotací, tvořil podíl energie ze solárních a větrných elektráren z celkové celosvětové dodávky energie pouze 2,4% (https://www.worldenergydata.org/world/).

 4. Obnovitelné zdroje energie způsobily navýšení cen elektrické energie. (http://www.epaw.org/echoes.php?lang=en&article=n503)

 5. Pro výrobu obnovitelných zdrojů energie je na Zemi do budoucna podle odhadů nedostatek vzácných kovů. https://www.researchgate.net/publication/330782941_Enough_Metals_Resource_Constraints_to_Supply_a_Fully_Renewable_Energy_System)

 6. Jen v Severní Americe díky větrným elektrárnám každoročně uhyne 140 000 až 328 000 ptáků. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320713003522)

 7. Výroba větrných a solárních elektráren a vzniklý odpad je pro životní prostředí značně toxický. (https://www.instituteforenergyresearch.org/renewable/wind/big-winds-dirty-little-secret-rare-earth-minerals/, https://fee.org/articles/solar-panels-produce-tons-of-toxic-waste-literally/, http://environmentalprogress.org/big-news/2017/6/21/are-we-headed-for-a-solar-waste-crisis)

 

Další fakta najdete na:

profil42.png

UHLÍK JE ŽIVOT


David Petrásek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji David Petrásek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...