Petice proti zákazu automobilů se spalovacím motorem!

My níže podepsaní občané České republiky vyjadřujeme podpisem této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním svůj zásadní nesouhlas se záměrem Evropské komise (EK) zakázat v dohledné době prodej klasických automobilů se spalovacím motorem.

Tato petice je naším příspěvkem do české i evropské diskuse o tom, zda tento radikální plán, má být uskutečněn nebo nikoliv. Náš názor je jasný. Říkáme tomuto zákazu jasné NE!

Jsme přesvědčeni o tom, že automobil se spalovacím motorem je jedním z největších vynálezů lidstva. Klasický automobil lidstvu dobře slouží již více než 100 let a může sloužit i nadále. Argumenty pro zákaz tohoto vynálezu jsou naprosto nedostatečné. Potenciální přínosy zákazu ani vzdáleně nemohou překonat ztráty, které tímto krokem vzniknou jak v samotném průmyslu ve zmařených investicích a pracovních místech, tak také v mobilitě a životní úrovni širokých vrstev veřejnosti. 

Učinit tak radikální krok v situaci, kdy není k dispozici ekvivalentní náhrada je naprosto nezodpovědné. Dopady zákazu prodeje klasického automobilu na život lidí v České republice i v Evropě budou velmi negativní. Náklady na osobní mobilitu prudce porostou, což těžce dopadne na pracující rodiny a na seniory především v regionech mimo velká města.

Tímto zákazem budou poškozeni evropští automobiloví výrobci a naopak výhodu tím získá ten, kdo má kontrolu nad strategickými surovinami pro výrobu elektromobilů, což je Čína. To není v zájmu České republiky ani Evropské unie. 

O tom, jaký pohon budou využívat automobily, má rozhodovat zákazník a nikoliv Evropská unie. 

Proto žádáme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a Senát Parlamentu České republiky, aby se postavily proti tomuto záměru Evropské komise a navrhovaný zákaz klasických automobilů zamítly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hynek Fajmon, Luboš Boleček, David Bartas, Martin Rejman, Matěj Hrabálek, Veronika Luňáková,    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Hynek Fajmon, Luboš Boleček, David Bartas, Martin Rejman, Matěj Hrabálek, Veronika Luňáková, svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...