Petice proti výstavbě spalovny odpadů ZEVO v Písku, protože bude spalovat z 80% odpady ze strakonického okresu. Proto ať se ZEVO postaví ve Strakonicích.

My občané, kteří máme rádi město Písek, nesouhlasíme s tím, aby se v Písku postavila spalovna odpadů ZEVO na 50 000t/rok, která bude z cca 80% pálit odpady ze Strakonic a strakonického okresu. Spalovna ZEVO má negativní vliv na zdraví obyvatel i životní prostředí, proto žádáme, aby se postavila v místě vzniku většiny odpadů, a to ve Strakonicích nebo ve strakonickém okrese.

Okres Strakonice s Horažďovicemi produkuje 45 000 t kom. odpadu, okres Písek jen 11 100 t kom. odpadu. Nemá tedy logiku stavět ZEVO v Písku.

Není pravdou, že ZEVO lze postavit jenom v Písku. ZEVO lze technicky postavit kdekoliv, tedy i ve Strakonicích nebo Vodňanech. Poloha a napojení na inženýrské sítě má na ekonomiku projektu za 2,5 mld zanedbatelný vliv. Z hlediska vzdáleností dopravy odpadů a dopadů na ŽP je strakonický okres příznivější než Písek. Strakonice mají i čistší ovzduší z hlediska velmi nebezpečných částic PM10, vliv na obyvatelstvo a prostředí tedy bude menší. ZEVO ve Vodňanech by zásahlo jen 7000 obyvatel, ve Strakonicích jen 23 000 obyvatel, v Písku zasáhne min. 30 000 obyvatel. I dopad na zdraví obyvatel tedy bude menší ve strakonickém okrese.

Písek a Smrkovice jsou pro umístění spalovny nevhodné, protože je zde životní prostředí již velmi zatíženo velkou skládkou pro Písek a Strakonice, teplárnou, kompostárnou a drtičkou stavebního odpadu. V Písku je také bioplynová stanice. Písek také zatěžuje významně doprava Praha-Písek-ČB-Dolní Dvořiště. Po dostavbě D4 v roce 2024 se zátěž dopravou ještě zvýší.

My nechceme zatěžovat zdraví píseckých občanů a životní prostředí v Písku spalováním strakonických odpadů, při kterém bude vznikat velké množství toxických látek a nechceme riskovat to, že tyto chemikálie Písek na desítky let poškodí provozem, manipulací s toxickými odpady po spalování (popílkem a škvárou) nebo při haváriích spalovny. Nechceme ani další navýšení dopravy v Písku smradlavými kamiony s odpadem.

Společnost, která chce ZEVO postavit, vlastní z 50% Město Strakonice a z 50% Město Písek. Protože strakonický okres bude dodávat 80% odpadů, je jediné správné řešení, aby se ZEVO postavilo ve strakonickém okrese. Inženýrské sítě a rozvod CZT v akci za 2,5 miliardy Kč lze dovést kamkoliv a nijak výrazně nezvýší náklady této investice. Ekonomické důvody malého významu nesmí být nadřazeny nad zdraví občanů a životní prostředí.

Kotel na uhlí písecké teplárny se dá nahradit zateplením objektů, solárními ohřevy teplé vody na bytových domech a jinými bezemisními zdroji příp. plynovým kotlem. Písecká teplárna již kotle na plyn provozuje s mnohem větším výkonem než má mít ZEVO, může tedy provozovat bezproblémů další čistý plynový kotel. Písek ZEVO tedy nepotřebuje.

Špinavý zdroj, kotel na uhlí, by se měl nahradit čistším zdrojem a ne zdrojem ještě škodlivějším a provozovaným dalších min. 50 let. 


Pavel Šebelle    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Pavel Šebelle svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...