PETICE proti výstavbě silnice v přírodní památce Na Plachtě 3

PETICE proti výstavbě silnice v přírodní památce Na Plachtě 3

  My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas s plánovanou výstavbou silnice přes přírodní památku Na Plachtě 3. Svými hlasy se obracíme na Zastupitelstvo města Hradce Králové (Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové).

  Přírodní památka Na Plachtě 3 a její nejbližší okolí je přirozenou odpočinkovou zónou velkého města. Je vhodným místem pro různé rekreační aktivity (odpolední procházky, jízdu na kole,  fotografování přírody apod.). Na tento unikátní kousek přírody, který je součástí velkého města, se se zájmem jezdí dívat profesionální i amatérští přírodovědci z celé naší země i ze zahraničí. Každoročními dobrovolnými brigádami na pomoc přírodě stvrzují hradečtí občané i lidé z celé republiky trvalý zájem o toto území.  Ze zoologického hlediska je PP Na Plachtě 3 považována za naprosto výjimečné místo.

  Stavba silnice plánovaná na severním okraji přírodní památky Na Plachtě 3 lokalitu poškodí přímou likvidací části ploch, které jsou důležité pro život mnoha chráněných a ohrožených druhů (např. loviště a zimoviště obojživelníků a plazů). Stavba by zničila část stávajících ploch se sezónně kvetoucími rostlinami, které jsou důležité pro motýly, čmeláky, samotářské včely a další opylovače. Výstavba významně ovlivní přírodní památku záborem plochy a posunem nárazové zóny do nitra přírodní památky. Kromě přímé likvidace stanovišť dojde k degradaci přilehlých ploch podél komunikace, např. cizorodými látkami při zimní údržbě posypem a solením nebo tzv. světelným smogem.

 

  My podepsaní občané chceme Přírodní památku Na Plachtě 3 zachovat v současném stavu, aby i nadále zůstala místem výskytu ohrožených a vzácných druhů živočichů a relaxační zónou našeho města.  

Ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním žádáme tímto odpovědné orgány tohoto státu, aby se plnou měrou zasadily o podporu našeho požadavku proti aktivitám, které mohou být v rozporu s právními předpisy ČR a EU.  

Petiční výbor:
MUDr. Josef Baraňák (diabetolog), Štefánikova 320, Hradec Králové, PSČ: 500 11 (tel. 602 407 525)
Miloslav Hromádka (důchodce – amatérský ornitolog), Františka Halase 824/19, PSČ: 500  09
Mgr. Jitka Marečková (učitelka),  Písečná 777/13, Hradec Králové,  PSČ: 500 09, (tel. 731 064 191)
Adam Miler (student),  Trinnerova 125, Jaroměř, PSČ: 551 01 (tel. 733 488 345)
Miroslav Petr (předseda Východočeské pobočky STUŽ,), Milady Horákové 269, Hradec Králové, PSČ: 500  06
Jiří Šimůnek (učitel), U Cihelny 263 Předměřice nad Labem, PSČ: 503 02
Jan Simon Pražák (student), Kladenská 43, Středokluky, PSČ:  252 68  (tel.  604 277 955)
Jan Pelikán (amatérský entomolog), Štefánikova 323, Hradec Králové, PSČ: 500 11, (tel. 605 960 996)    

  Jménem petičního výboru jsou oprávněni jednat:  
MUDr. Josef Baraňák
Miloslav Hromádka
Mgr. Jitka Marečková
Adam Miler
Miroslav Petr
Jiří Šimůnek
Jan Simon Pražák
Jan Pelikán  

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem Petice proti výstavbě silnice v přírodní  památce Na Plachtě 3 

Prosím nezapomeňte ověřit svůj podpis. Zpráva Vám přijde na emailovou adresu

Upozornění- Signatářům, kteří mají email na doméně seznam.cz přijde zpráva o ověření podpisu do složky HROMADNÉ. Zkontrolujte si ji prosím.

stary_platny_UP.jpg