Petice proti výstavbě polyfunkčního domu naproti Klubu kultury

Žádost městské Radě Uherského Hradiště o projednání pronájmu a prodeje pozemků v ulici Hradební, v místě parkoviště, naproti Klubu kultury, ve věci výstavby polyfunkčního domu.

My, níže podepsaní občané a návštěvníci města Uherské Hradiště:

1. Podáváme podle § 16, odst. 2, písmeno f, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, Radě města Uherské Hradiště žádost o projednání pronájmu a prodeje částí pozemků v ulici Hradební, v místě parkoviště, naproti Klubu kultury, za účelem výstavby polyfunkčního domu.

2. Principiálně nesouhlasíme s výstavbou polyfunkčního domu v místě parkoviště před Klubem kultury, a považujeme tento projekt za absurdní. Nesouhlasíme z důvodu znepřístupění veřejného prostoru ať už pěší či silniční dopravy, z důvodu narušení estetiky historického centra města, a dalších podobných.

3. Žádáme městskou radu, aby zpřehlednila a modernizovala internetové stránky města, a důsledně zveřejňovala veškeré záměry a změny, které se svou realizací mohou jakkoli dotknout života občanů a návštěvníků města Uherské Hradiště. Žádáme transparentnější náhled do schvalování významných změn a zásahů do struktury města Uherské Hradiště.

 

Naprostá většina lidí se v anketě vyjádřila proti výstavbě polyfunkčního domu.

http://oi39.tinypic.com/2hnmmif.jpg

Proto jako občané Uherského Hradiště žádáme, aby městská Rada Uherského Hradiště znovu projednala záměr pronájmu a prodeje uvedených pozemků za účelem výstavby polyfunkčního domu a přijala negativní stanovisko k zámeru.

 


Jan Macháček    Kontaktujte autora petice