PETICE PROTI VÝSTAVBĚ PLAVEBNÍ KOMORY PRAHA - STARÉ MĚSTO

PETICE PROTI VÝSTAVBĚ PLAVEBNÍ KOMORY  PRAHA - STARÉ MĚSTO

ze dne 16.8. 2019

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

50026315_2223173797713494_2718735412427227136_o.png

Adresovaná: 

Ministerstvu dopravy, Ministru dopravy JUDr., Mgr. Vladimíru Kremlíkovi,

Ministerstvu zemědělství, Ministru zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc.,

Ministerstvu životního prostředí, Ministru životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi.

My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni záměrem výstavby nové plavební komory na Vltavě v centru Prahy u Dětského ostrova. Záměr je podle nás v přímém rozporu se snahou čelit klimatické krizi, suchu, úbytku druhů a snižovat emise skleníkových plynů stejně jako se snahou o udržení běžného života v centru Prahy navzdory rostoucím tlakům turistického průmyslu.

Vltava v Praze je turistickou lodní dopravou přeplněná. Rekreační funkce řeky, za které není nutné platit, jsou turistickým průmyslem stále více omezovány stejně jako běžné fungování obyvatel podél přetížených loďařských tras. 

Cestou vpřed není investovat stamiliony do rozšiřování dopravní kapacity, ale dnešní loďaře tlačit k zásadní ekologizaci jejich flotil a intenzitu komerční lodní dopravy regulovat ve prospěch ostatních funkcí řeky. 

Projekt, proti jehož realizaci se shodně vymezují samosprávy hl.m. Prahy i městských částí Prahy 1 a Prahy 5, do jejichž území zasahuje, znamená velké mrhání vzácnými veřejnými prostředky. Ty by místo toho mohly být využity např. na opatření ke snižování energetické spotřeby a emisí v dopravě a v zemědělství nebo na adaptační opatření na klimatické změny v krajině. 

Smyslem výstavby nové plavební komory očividně není kvalitativní rozvoj dopravy, ale zahuštění už tak vysoké dopravní frekvence v centru Prahy, které s sebou ponese navýšení už tak vysoké hlukové i emisní zátěže. Obecná prospěšnost takové stavby je tak jen těžko zdůvodnitelná a obhajitelná.

Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí tento projekt nadále realizovat je krátkozraké, nebezpečné a nesystémové a bude mít negativní dopad na kvalitu života obyvatel i návštěvníků Prahy.

Apelujeme tímto na ministry a vedoucí úředníky ministerstev, aby dosud platný záměr výstavby nové plavební komory v Praze z výše jmenovaných důvodů zrušili.

Za petiční výbor:

Mgr. Vít Masare (koordinátor Týdne pro klima v Česku, obhájce života v centru Prahy), Železná 491/16, 110 00, Praha 1

Mgr. Hana Heringová (datová analytička), Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5

Ivana Milek (projektová manažerka v dopravě, operní pěvkyně), Plavecká 405/2, 128 00, Praha 2

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.


Za petiční výbor Mgr. Vít Masare, Mgr. Hana Heringová, Ivana Milek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Za petiční výbor Mgr. Vít Masare, Mgr. Hana Heringová, Ivana Milek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...