Petice proti výstavbě cyklostezky chráněnou oblastí Stvořidla

Starostům a zastupitelům obcí Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou:

Jan Tourek, Trčků z lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zdeněk Tůma, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Sepsáno dne 23. dubna 2018 v Ledči nad Sázavou

Petice podle par. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Obracíme se na Městský úřad Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou se značnými obavami o osud místa, které je nám jako obyvatelům tohoto regionu nejen velmi drahé, ale současně je považujeme za jedinečné území, kterým se náš vysočinský kraj může pyšnit a chlubit. Se znepokojením sledujeme váš záměr vybudovat cyklostezku podél Sázavy právě skrze území Stvořidel. Jak samozřejmě víte, Stvořidla představují území dosud nenarušené negativní lidskou činností a patří k posledním místům, kde je přáno divoké přírodě a kde se může člověk v jisté nenarušené harmonii dotknout podstaty přírody.

Cyklostezka představuje velký a zásadní zásah do této lokality a charakter tohoto místa by se radikálně a nenávratně proměnil. To, co je vzácné a co obdivujeme, by cyklostezkou bylo ohroženo. Vždyť krása této lokality spočívá právě v oné jisté nedostupnosti a divokosti terénu v úžasné symbióze s divokostí peřejí řeky. Cyklostezka by tak sama nesloužila k záměru přivést více návštěvníků do Stvořidel, aby obdivovali jejich krásu, ale naopak by zbytky divoké přírody zcela zničila či hrubě znehodnotila.

Navíc úmysl nazvat cyklostezku po Jaroslavu Foglarovi /pokud víme, nebylo konzultováno ani s jeho příbuznými, žijícími v našem kraji/ je smutným paradoxem. Vždyť právě Foglar na Stvořidlech obdivoval jejich divokost, nedostupnost a nenarušenost civilizací; tady učil své mladé skautské následovníky základním vztahům ke světu a krajině a současně krásy tohoto údolí skvěle oslavil ve svých knížkách. Buďme rádi, že se nám do dnešních dnů podařilo zachovat alespoň určitý původní ráz Stvořidel, který by cyklostezka proměnila jednoznačně k horšímu.

Proto na vás, jako občanské spolky, angažující se v našem kraji a zastupující tři desítky našich členů a další desítky našich příznivců, vážně apelujeme, abyste upustili od záměru vybudování cyklostezky skrze Stvořidla. Prosím, chraňme takovéto lokality pro naše potomky! Asfalt do Stvořidel nepatří!

 

Petiční výbor:

Nezávislý podmelechovský spolek, z.s.,

K Vodojemu 12, 150 00 Praha 5, IČO: 03206157

zastoupený předsedou Janem Kárníkem, K Vodojemu 12, 150 00 Praha 5

oprávněn jednat za petiční výbor

Přátelé podlipnických kostelů, o.p.s.,

Vršovická 663/73, 100 00 Praha 10, IČO: 26517523

zastoupená ředitelkou Lízou Faktorovou, Jiráskova 1794/4, 390 02 Tábor


Eva Vorlíčková (Nezávislý podmelechovský spolek a Přátelé podlipnických kostelů)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Eva Vorlíčková (Nezávislý podmelechovský spolek a Přátelé podlipnických kostelů), aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...