Petice proti uzavření pobočky České pošty na ulici Modřínová v Třebíči

 PETICE 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Výzva státnímu podniku Česká pošta a Městskému úřadu v Třebíči.

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s plánem zrušení pobočky České pošty na Modřínové ulici, která obsluhuje klienty v severovýchodní části města, a s jejím nahrazením pobočkou v ulici Marie Majerové, která je od této pobočky vzdálena asi 1 300 metrů.

Nesouhlasíme se zhoršením dostupnosti služeb České pošty, a to zejména pro seniory, občany se zdravotním postižením a rodiny bez automobilů.  Žádáme zodpovědné úředníky státního podniku Česká pošta o přehodnocení tohoto záměru a zachování stávající pobočky.

Žádáme příslušné úředníky Městského úřadu v Třebíči a pana starostu Mgr. Pavla Pacala, aby využili všech pravomocí zástupců města pro zachování dosažitelnosti poštovních služeb.

Děkujeme.

Autorky petice: Barbora Pokorná (Pocoucev 21) a Viktorie Vidláková (Hvězdoňovice 19)

V Třebíči dne 4. listopadu 2021      


Barbora Pokorná a Viktorie Vidláková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Barbora Pokorná a Viktorie Vidláková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...