PETICE proti stavební uzávěře v Horoměřicích

1.       Nesouhlasím s Územním  opatřením o stavební uzávěře celého území obce Horoměřice, tak jak bylo projednáváno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12. 2. 2019 a požaduji koncepční řešení problémů obce Horoměřice, označených v odůvodnění tohoto územního opatření,  jmenovitě  nedostatečných kapacit dopravních cest, nedostatečného množství vody ve vodovodní soustavě, hraniční naplněnosti kapacity školských zařízení, a dalších.

  2.       Protestuji proti prosazování osobních zájmů jednotlivých radních nad oprávněnými zájmy občanů obce Horoměřice, potažmo vlastníků rodinných domů a pozemků v obci Horoměřice,  protože právě v tom spatřuji hlavní důvody navržení plošné stavební uzávěry.  

3.       Nesouhlasím s tím, aby rada obce a zastupitelstvo podnikaly jakékoli kroky, které ve svých důsledcích mohou vést k podání žalob a případným náhradám škod třetím osobám, které se budou cítit touto stavební závěrou poškozeny.


Mgr. Martina Pekárková, Za špejcharem 658, Horoměřice    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mgr. Martina Pekárková, Za špejcharem 658, Horoměřice, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...