Petice proti snahám zastavit rozvoj města Olomouce

My, níže podepsaní občané, se prostřednictvím této petice stavíme proti snahám o brzdění rozvoje města Olomouce.  V posledních letech narůstají aktivity několika spolků a sdružení, které pod zástěrkou odbornosti a zachování tradiční podoby Olomouce torpédují téměř jakékoli snahy investorů postavit ve městě cokoli nového (Technologický park Slavonín, budova Přírodovědecké fakulty UP, nová tramvajová trať, výstavba kancelářských domů na Envelopě, nová čtvrt Šantovka atd.). I kvůli těmto praktikám má Olomouc mezi investory velmi špatnou pověst a přes její nesporně výhodnější geografickou polohu v centru Moravy končí investice velké řady firem raději v Brně nebo Ostravě. Také proto zde nemohou najít práci tisíce absolventů, kteří každým rokem opouštějí Univerzitu Palackého, ale i zástupy středoškoláků či řemeslníků. Je třeba si uvědomit, že bez přílivu jakýchkoliv investic do města nelze zajistit jeho rozvoj a prosperitu, protože bez investic nejsou pracovní příležitosti. To je jeden z hlavních důvodů, proč patříme k oblastem s největší nezaměstnaností v České republice. Přestože Olomouc byla v minulosti metropolí Moravy, dnes je na nejlepší cestě stát se tuctovým provinčním a zaostalým městem. Není nejmenších pochyb o tom, že musíme zachovat historický ráz centra města a chránit jeho významné památky. Na druhou stranu nesmíme dopustit, aby několik spolků pod různými záminkami bránilo Olomouci stát se moderní metropolí 21. století.

Proto vyzýváme politickou reprezentaci města, aby se držela programového prohlášení, kterým se po volbách zavázala rozvoj města všestranně podporovat a nepodlehla volání nátlakových skupin.


Michal Brulík    Kontaktujte autora petice