Petice proti ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany

Petice

proti ratifikaci

Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany

(ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním)

 

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme poslance a senátory Parlamentu ČR a prezidenta ČR Petra Pavla, aby odmítli ratifikaci „Dohody mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany“, případně, aby o její ratifikaci rozhodovaly Poslanecká sněmovna a Senát tzv. kvalifikovanou většinou jako o zákonech ústavní povahy.

 

Na základě zkušeností s podobnou smlouvou o umístění radaru Národní raketové obrany USA v Brdech a zkušeností ze zahraničí se domníváme, že smlouva nepřispěje k bezpečnosti ČR ani 6500 km vzdálených USA, naopak přinese pro ČR a jeho občany řadu problémů a rizik. K případnému pobytu zahraničních vojsk členských států NATO, ať již na cvičeních nebo na obranu naší vlasti v případném ozbrojeném konfliktu, již desítky let dostatečně slouží dohoda SOFA společná všem státům NATO. Projednávaná Dohoda mezi ČR a USA poskytuje USA nadpráva nepotřebná k bezpečnosti a obraně ČR, naopak nekontrolované umístění a činnost příslušníků americké strany, umístění a použití zbraní a dalšího materiálu USA by učinilo z ČR možný terč ozbrojených úderů, tj. byla by snížena naše bezpečnost. Navíc by ČR, kvůli ústavou proklamované své svrchovanosti a suverénnosti, byla zatížena spoluzodpovědností za kroky americké strany konané na území a z území naší vlasti, ač se nad nimi Dohodou vzdává své kontroly.

Právě faktické vzdání se svrchovanosti a suverenity nad vyčleněnými prostory a vzdání se jurisdikce, jimiž se příslušníkům armády USA a dalším osobám a jimi využívaným prostorům uděluje statut podobný úrovni diplomatické imunity, by mělo poslance a senátory vést právě k tomu, aby o ratifikaci Dohody hlasovali kvalifikovanou většinou jako o změnách působnosti Ústavy ČR. Tím spíše, že Dohoda nijak nebrání umístění jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na území ČR, že nebrání na našem území vykonávat činnosti zakázané legislativou USA na území USA (mučení, biologický výzkum ap.), tj. vznikly by na území ČR prostory praktické bezzákonnosti. Přitom pro téma této Dohody Parlament nezískal legitimitu vzešlou z voleb, neboť nebylo předmětem předvolební kampaně, a přesto zaváže i následující dvě nebo tři vlády, resp. parlamentní sestavy.

Náš požadavek je o to více naléhavý, že jde o dohodu se státem, který není smluvní stranou Mezinárodního trestního soudu v Haagu pro stíhání osob zodpovědných za zločiny genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a zločinu agrese, takže obyvatelé ČR a dalších zemí by byli vystaveni zvýšenému nebezpečí těchto zločinů ze strany osob nestíhatelných tímto tribunálem, ale přitom operujících z území ČR.

K tomu všemu Dohoda neobsahuje žádná ustanovení o společném hodnocení jejího plnění a o řešení problémů vzniklých činností armády USA, ať již na úrovni centra nebo regionální a místní samosprávy.


Petiční výbor: Karel Růžička, Petřiny – Šumberova 20, 162 00 Praha 6 Eva Novotná, Letňany – Tupolevova 479, 199 00 Praha 18 Martina Landergot, Vinohrady – nám. Míru 20, 120 00 Praha 2    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petiční výbor: Karel Růžička, Petřiny – Šumberova 20, 162 00 Praha 6 Eva Novotná, Letňany – Tupolevova 479, 199 00 Praha 18 Martina Landergot, Vinohrady – nám. Míru 20, 120 00 Praha 2 svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...