Petice proti projektu "Přírodně krajinářského parku Vltavské tůně"

My níže podepsaní žádáme ukončení realizace projektu "Přírodně krajinářského parku Vltavské tůně", k.ú. Brnky, Obec Zdiby (Středočeský kraj), která pod rouškou "ochrany biodiverzity" znamená ohrožení či přímo likvidaci více jak desítky ohrožených druhů obojživelníků a plazů, mezi jinými evropsky významného druhu čolka velkého. Současně žádáme Obec Zdiby aby ponechala prostor Vltavských tůní klidovou zónou pro zde žijící živočichy, tzn. zejména aby nezpřístupňovala území veřejnosti formou budování cest.

Toto území by mělo být plně ponecháno přírodě.

https://salvia-os.cz/petice-vltavske-tune/

https://salvia-os.cz/vltavske-tune/


RNDr. Daniel Hrčka, Salvia - ekologický institut, z.s. (https://salvia-os.cz/)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji RNDr. Daniel Hrčka, Salvia - ekologický institut, z.s. (https://salvia-os.cz/) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...