Petice proti projektu "Revitalizace Vltavských tůní"

My níže podepsaní žádáme ukončení realizace projektu "Revitalizace Vltavských tůní", k.ú. Brnky, Obec Zdiby (Středočeský kraj), která pod rouškou "ochrany biodiverzity" znamená ohrožení či přímo likvidaci více jak desítky ohrožených druhů obojživelníků a plazů, mezi jinými evropsky významného druhu čolka velkého. Současně žádáme Obec Zdiby aby ponechala prostor Vltavských tůní klidovou zónou pro zde žijící živočichy, tzn. zejména aby nezpřístupňovala území veřejnosti formou budování cest.

https://salvia-os.cz/vltavske-tune/


RNDr. Daniel Hrčka, Salvia - ekologický institut, z.s. (https://salvia-os.cz/)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji RNDr. Daniel Hrčka, Salvia - ekologický institut, z.s. (https://salvia-os.cz/) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...