PETICE PROTI OPĚTOVNÉMU ZAVEDENÍ MINIMÁLNÍ DANĚ

My níže podepsaní nesouhlasíme s návrhem Českomoravské konfederace odborových svazů, která požaduje obnovení tzv. minimální daně pro OSVČ. To je pro nás nepřijatelné! Za prvé, zástupci odborářů, kteří zastupují menšinu zaměstnanců, pouhých 400 tisíc z celkového počtu asi 4,9 milionů, nemají žádné právo diktovat podmínky živnostníkům, kteří s nimi nemají nic společného. Za druhé, minimální daň byla zrušena v roce 2007, protože se neosvědčila a její výše tehdy dosáhla 120 800 Kč ročně. Minimální daň je ve své podstatě nespravedlivá a existenčně ohrožuje podnikatele, kteří vytvoří žádný nebo jen malý zisk. Pro ně by mohla být i likvidační a paradoxně by na toto opatření stát doplácel v podobě
zvýšených výplat podpor v nezaměstnanosti a sociálních dávek. Je to další krok k trestání aktivních a samostatných lidí, který nás od levicových populistů čeká. Z výše zmíněných důvodů minimální daň pro OSVČ odmítáme.


Ing. Daniel Vlček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ing. Daniel Vlček, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...