PETICE PROTI OPĚTOVNÉMU ZAVEDENÍ MINIMÁLNÍ DANĚ

My níže podepsaní nesouhlasíme s návrhem Českomoravské konfederace odborových svazů, která požaduje obnovení tzv. minimální daně pro OSVČ. To je pro nás nepřijatelné! Za prvé, zástupci odborářů, kteří zastupují menšinu zaměstnanců, pouhých 400 tisíc z celkového počtu asi 4,9 milionů, nemají žádné právo diktovat podmínky živnostníkům, kteří s nimi nemají nic společného. Za druhé, minimální daň byla zrušena v roce 2007, protože se neosvědčila a její výše tehdy dosáhla 120 800 Kč ročně. Minimální daň je ve své podstatě nespravedlivá a existenčně ohrožuje podnikatele, kteří vytvoří žádný nebo jen malý zisk. Pro ně by mohla být i likvidační a paradoxně by na toto opatření stát doplácel v podobě
zvýšených výplat podpor v nezaměstnanosti a sociálních dávek. Je to další krok k trestání aktivních a samostatných lidí, který nás od levicových populistů čeká. Z výše zmíněných důvodů minimální daň pro OSVČ odmítáme.


Ing. Daniel Vlček    Kontaktujte autora petice