PETICE PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ A MĚST PROTI NAVRHOVANÉ NOVELE ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ

My, zástupci a členové Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a dále představitelé obcí a měst, podáváme tímto petici proti navrhované změně zákona o střetu zájmů - dle komplexního pozměňovacího návrhu Ústavněprávního výboru PSP ČR ze dne 8.3.2018 (č. 27), který ponechává nadále podstatnou část údajů o veřejných funkcionářích obcí a měst ANONYMNĚ VEŘEJNÝCH, neodůvodněně rozděluje část funkcionářů na neuvolněné a uvolněné, u nichž ponechává ještě širší množství údajů ANONYMNĚ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH.

Takovýto „kompromis“ zcela popírá smysl původních příslibů změny šikanózního zákona o střetu zájmů, proto s ním nesouhlasíme a požadujeme, aby se pravidla střetu zájmů vrátila před září r. 2017, tzn. aby byla zrušena novela zákona o střet zájmů č. 14/2017 Sb. a údaje o veřejných funkcionářích měst a obcí nebyly každému veřejně přístupné anonymně (nadto na internetové síti) a zákon tak hájil rovněž právo na soukromí dalších dotčených osob (manželky, neplnoleté děti…). Údajný „kompromisní“ návrh porušuje dohodu, kterou učinili zástupci SMS ČR a SMO ČR při jednání s premiérem vlády ČR dne 12.2.2018, jak byla ostatně veřejně medializována. Žádáme proto, aby Poslanecká sněmovna PČR buďto schválila původní předlohu posl. Věry Kovářové a dalších poslanců (STAN) – ST: 33, anebo dohodnutý kompromis s předsedou vlády ČR.

Petiční výbor  

Stanislav Polčák 

předseda SMS ČR                            

 

Pavla Štrobachová 

starostka Smečna             

         

Jarmila Smotlachová

starostka Hlavence               


Sdružení místních samospráv ČR    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Sdružení místních samospráv ČR svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...