Petice proti výstavbě Kauflandu na Barrandově

PETICE


„NE! Obchodnímu centru Kaufland a stavbám obdobného typu na Barrandově“
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním  

Proč se má na Barrandově, tj. v obydlené čtvrti postavit velký hypermarket Kaufland? Proč se zde raději nepostaví menší obchodní galerie poskytující prostory pro menší supermarket a další menší obchody a služby, např. pro tolik potřebnou novou pobočku pošty?  

Na pozemku p. č. 1798/17, k. ú. Hlubočepy – tj. pozemek mezi čerpací stanicí OMV, ulicí Wassermanova a obytným domem Kaskady I, plánuje společnost Rent Group s. r. o. postavit velké obchodní centrum pro Kaufland (dále jen OCK).  

S výstavbou OCK nesouhlasíme z těchto důvodů:  

  1. NÁRŮST DOPRAVY – nejen v ulici K Barrandovu, ale i uvnitř sídliště V okolí hypermarketu by došlo ke zvýšení dopravy o cca 2 000 nových průjezdů automobilů denně. Což znamená ve špičce asi 300 až 400 vozidel „navíc“ každou hodinu“.
  2. z toho plynoucí NÁRŮST HLADINY HLUKU A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
  3. OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ – zejména pro děti jdoucí ráno do školy
  4. LIKVIDACE MALÝCH MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ – provoz Kauflandu zlikviduje  malé lokální obchůdky
  5. NESOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM – dle předloženého návrhu není zamýšlená stavba v souladu s územním plánem.
  6. Protože si zařídí tzv. „VÝJIIMEČNOU PŘÍPUSTNOST“ – tj.na příslušných úřadech si „zajistí“, že se jim územní plán upraví dle jejich potřeb!  
  7. NEZPRACOVÁNÍ EIA – což je posudek vyhodnocující  vlivy projektu na životní prostředí . Všichni developeři se tomuto posudku snaží vyhnout za každou cenu, Rent Group s. r. o. není výjimkou.  
  8. ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH – jedná se o prachobyčejný betonový kvádr. Ať si Kaufland svoji primitivní betonovou krabici postaví v průmyslové zóně!  

Žádáme proto politiky, aby dostáli svým předvolebním slibům v podzimních komunálních volbách, kdy deklarovali jasné zamítavé stanovisko k výstavbě Kauflandu na Barrandově – viz Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 5 č. 34/14/2014 ze dne 16. 9. 2014.  

Žádáme dále úředníky,  aby nepodléhali tlakům politiků a developerů a trvali na splnění všech podmínek stanovených platným územním plánem, aniž by přistoupili k udělení výjimečné přípustnosti.  

Celé znění petice naleznete dokumentu nebo na www stránkách spolku Za lepší Barrandov:

www.lepsibarrandov.cz/petice  

 

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Jan Michal, Voskovcova 1075/49, 152 00  Praha 5                                                          

Martina Atlasová, Smíchovská 955, 155 00 Praha 5 

Olga Burianová, U náhonu 1188/19, 154 00 Praha 5

Dana Wagnerová, Voskovcova 1075/59, 152 00  Praha 5  

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru (viz §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

 


Spolek za lepší Barrandov    Kontaktujte autora petice