Petice proti hodnocení písemných maturitních prací z češtiny

Chováme naprostou nedůvěru ke způsobu hodnocení písemných maturitních prací z češtiny v r.2012 společností Cermat. Stejně tak nesouhlasíme s tím, že odvolání studentů jsou předkládána k posouzení opět společnosti Cermat a s tím, že opravné písemné práce mají být na podzim hodnoceny touto organizací.

Vzhledem ke značným procedurálním a zejména legislativním komplikacím, provázejícím všechny pokusy o nápravu věci, musíme tímto deklarovat svůj požadavek prohlásit všechny výsledky písemných maturitních zkoušek r.2012, proti kterým bylo podáno odvolání, v nejkratší době za neplatné.

Požadavek, aby byly oznámeny za neplatné pouze ty výsledky prací, proti kterým bylo podáno odvolání, vyplývá ze skutečnosti, že plošná anulace výsledků by přinesla ještě větší komplikace především těm studentům, kteří maturitní vysvědčení již obdrželi.

 

Vzhledem ke značným pochybnostem o kvalitě provedených hodnocení požadujeme, aby k nedostatečnou hodnoceným výsledkům maturitní písemné práce v letošním roce buď vůbec nebylo v celkové klasifikaci přihlíženo, nebo aby jejich nové hodnocení bylo postoupeno příslušným pedagogům ze všech škol, na kterých byly práce skládány.

 

Tato petice je směrována k ministru školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Podpisem této petice vyjadřuji souhlas s jejím zněním