Petice pro realizaci protipovodňových opatření na Dolní Berounce

Z důvodu nedostatečné ochrany před povodněmi níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádají o vyčištění koryta toku Dolní Berounky a obnovu původní regulace toku řeky v Srbsku.

 Vzhledem k prognóze odborníků, lze očekávat častější zvedání hladiny řeky. Tato případná skutečnost ohrožuje životy, zdraví a majetek obyvatel a návštěvníků v oblasti Dolní Berounky.  Případná pojistná plnění nikdy plně nenahradí vzniklé škody, natož stresy spojené s povodňovými událostmi a jejich následky. Bylo by jistě efektivnější, kdyby kompetentní orgány umožnily realizaci výše uvedených protipovodňových opatření. 

 Z vyprávění pamětníků je známo, že k čistění koryta řeky Berounky v minulosti docházelo.

 Řeka Berounka byla vždy rájem vodáků a častým cílem turistů. V současnosti jsou však mnohá místa natolik zanesená, že z původní dvoumetrové hloubky, zbylo jen několik desítek centimetrů. Nynější stav koryta atraktivitu nádherné přírodní lokality snižuje.

 Žádáme odpovědné orgány, aby se tímto problémem zabývaly, vytvořily dostatečná protipovodňová opatření na toku Dolní Berounky.

Děkujeme.