Petice podporující vznik ZŠ Sami Sebou

Fotka1.jpgJá, níže podepsaný/á, tímto projevuji podporu záměru založit soukromou základní školu Sami Sebou, postavenou na demokracii a sebeřízeném vzdělávání. 

Bude tak rozšířena stávající nabídka základního vzdělávání na Teplicku o žádoucí a smyslupný alternativní způsob, který podporuje sebemotivaci, kde se děti nebojí sdílet své názory, myšlenky, postřehy a představy a na základě důvěry v ně si děti budují sebedůvěru společně se zodpovědností, svobodným myšlením, vzájemnou úctou, partnerstvím, respektem a samostatností.

ZŠ Sami Sebou bude přínosem nejen pro rodiče a děti, které ji budou navštěvovat, ale také pro širší společenství obyvatel Teplicka i celého Ústeckého kraje.

Petice bude připojena k žádosti o zápis do rejstříku škol MŠMT.


Michaela Žák Štarková    Kontaktujte autora petice