Petice na podporu zavedení krajských dálničních známek

My, níže podepsaní žádáme prostřednictvím této petice, aby naši zástupci v Poslanecké sněmovně PČR podpořili zákonodárnou iniciativu Karlovarského kraje, který novelou zákona o pozemních komunikacích prosazuje zavedení krajských dálničních známek.

Hlavní myšlenka návrhu novely tohoto zákona spočívá v zavedení nové krajské dálniční známky, která by měla ne časovou, ale územní platnost. Vedle současných dálničních známek na jeden rok, jeden měsíc a deset dní by na základě návrhu zákona existovala roční dálniční známka pro území jednotlivých krajů. Cena této nové dálniční známky je navrhována ve výši 300 korun. Novela zákona počítá s možností zaplacení poplatku za více krajů. Jedna dálniční známka by tak po zaplacení násobku její ceny mohla sloužit i pro další kraje.

Na základě návrhu zákona předpokládáme, že v praxi by to fungovalo tak, že na kuponech s měsíční platností by byly vyznačeny zkratky jednotlivých krajů a prodejce by při prodeji označil kraj nebo kraje, pro které by dálniční známka platila. (pro příklad: Cesta ze Sokolova do Prahy prochází třemi kraji. Pouze ve dvou z nich vede v současnosti po rychlostních komunikacích. Nepojede-li člověk za celý rok dále než do Prahy, koupí si krajskou dálniční známku, zaplatí 600,- korun pro kraje Karlovarský a Středočeský a ty mu na univerzální známce vyznačí prodávající.). Tento způsob úhrady by se vyplatil pro užívání dálnic a rychlostních silnic na území čtyř krajů. Pro vyšší počet už by byla tato nová dálniční známka zbytečná, protože by se svou cenou rovnala nebo by převyšovala cenu celoroční dálniční známky.

Jsme přesvědčeni o tom, že zavedení nové krajské dálniční známky by mělo příznivý dopad na příjem státního rozpočetu a tedy i na příjem SFDI, ze kterého jsou financovány stavby a opravy silnic a dálnic, protože v ČR existuje velké množství řidičů, kteří dálnice a rychlostní silnice za stávajících podmínek nevyužívají, protože se jim to vzhledem k míře jejich využití prostě nevyplatí, ale při zavedení této nové známky by je využívat začali.

Stejně tak si myslíme, že by tento návrh umožnil spravedlivěji všem řidičům v ČR, kteří využívají pouze část zpoplatněné dálniční sítě, legitimně využívat právě jimi vybranou část.

Rovněž se domníváme, že tento návrh zákona přináší komplexní řešení pro izolované úseky dálnic a rychlostních silnic v ČR, které nejsou řidiči dostatečně a plnohodnotně využívány (vzhledem k ceně celoroční dálniční známky), jsou objížděny po objízdných trasách a zatěžují obyvatele okolních obcí.

Žádáme a prosíme vás tedy: podpořte svým hlasem tento návrh zákona.

Petici sestavil a zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

PaedDr. Josef Novotný, Javorová 2081, 356 01 Sokolov

Poslanec PSP ČR a hejtman Karlovarského kraje

 


PaeDr. Josef Novotný    Kontaktujte autora petice