Petice na podporu stávky studentů za zlepšení situace ve školách v době COVIDí

Požadavky stávky studentů základních, středních a vysokých škol

Požadujeme po Vládě ČR, aby odůvodnila svá opatření nařízená ve školských zařízeních, která zásadním způsobem omezují lidská práva studentů, pedagogů i nepedagogického personálu, zejména opatření, která brání dostatečnému okysličování organismu, především mozku.

Splnění tohoto požadavku by neměl být pro Vládu ČR vůbec žádný problém, jelikož my věříme, že Vláda omezuje lidská práva jen v naprosto nezbytném a zcela odůvodnitelném rozsahu.

Hygienické stanice by měly trasovat pohyb viru SARS-CoV-2, takže by měly disponovat přesnými statistickými údaji, jaké množství nákazy pochází právě ze školských zařízení a jaký mají dopad na úmrtnost způsobenou výhradně virem SARS-CoV-2.

Dále požadujeme vysvětlení, z jakého důvodu se nařízení používání roušek, téměř po celou dobu výuky, vztahuje i na ty z nás, kteří mají dechové obtíže, jako je např. astma a roušky jim zhoršují jejich zdravotní stav. Dokázali bychom to pochopit, pokud by roušky byly nutné naprosto všude. Ale nechápeme, proč my ve školách představujeme vážné riziko pro celou společnost, ale např. jednání v soudních síních a pobyt v bazénech údajně nezpůsobuje šíření viru SARS-CoV-2.

Požadujeme také zvýšený lékařský dohled pro ty z nás, kteří mají dlouhodobé zdravotní problémy a odborné posouzení, zda zvyšování hladiny CO2 v těle, v důsledku zakrývání dýchacích cest, jim nezpůsobují trvalé následky na zdraví.

Roušky jsou svým používáním kontaminované vlhkostí, obsahující nebezpečné viry a bakterie. Požadujeme po Vládě ČR, aby školám zajistila možnost hygienicky bezpečného sběru kontaminovaných jednorázových roušek a jejich odbornou likvidaci bez kontaminace okolí. Za současného, kdy se s použitými rouškami neodborně manipuluje, hrozí další šíření různých infekcí, což ohrožuje jak zdraví nás, tak i celé společnosti.

Vyzýváme všechny základní, střední i vysoké školy (s výjimkou škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, které mají výjimku z nařízení o zakrývání dýchacích cest), aby se připojili k naší jednodenní stávce, která se bude konat dne:
1.10.2020

Nehodláme vstupovat do objektů, které Vláda ČR považuje za nebezpečné a není schopná nám tato rizika konkretizovat. Tato stávka je prvním krokem na cestě k těmto cílům.

Naše cíle jsou:

  1. Ukončení chaosu, který způsobila Vláda ČR zmatečným jednáním
  2. Uklidnění společnosti tím, že Vláda ČR přestane utajovat informace
  3. Nechce, aby byl všem vnucován jeden názor, požadujeme konstruktivní diskusi o potřebách společnosti
  4. Vnést do společnosti toleranci a ohleduplnost k různým potřebám a individualitě lidí
  5. Uvědomit si, že nejsme méněcenní, jelikož myšlenka každého z nás má stejnou sílu. Pokud se cítíme jako kapka v moři, tak si uvědomme, že z kapek se skládá moře, z pohybu moře vznikají vlny a mohutná podceňovaná vlna se při srážce s odporem stává tsunami

Přihlášení ke stávce a více informací na: https://www.obeti-covid-19.cz/stavka-studentu


Tomáš Herout    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tomáš Herout svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...