Petice na podporu doc. Lemeškina, lithuanistiky a „malých oborů“ obecně

My, níže podepsaní,

jsme hluboce znepokojeni zprávou o ukončování pracovního poměru doc. PhDr. Ilji Lemeškina, Ph.D., ze strany Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a o záměru zrušit výuku specializace „lithuanistika“.

Ilja_Lemeškin1.jpg

Přestože chápeme, jak náročnou finanční situací Filozofická fakulta prochází, považujeme za vysoce alarmující a z dlouhodobého hlediska chybné rezignovat zcela na výuku tzv. „malých (filologických) oborů“, jejichž plody je mimo jiné šíření dobrého jména jak fakulty, tak České republiky ve světě. Velmi často to jsou právě tyto malé (obvykle filologické) obory, které vytváří spojovníky mezi Českem a příslušníky jiných národů, čímž prospívají celé české společnosti.

Tradice lithuanistiky na Univerzitě Karlově sahá do 19. století a pokračuje i současností, kdy se s FF UK pojí jedna z nejuznávanějších osob světové lithuanistiky dneška – doc. Lemeškin. Rozhodnutí fakulty ochudit se o tuto osobnost přichází ve chvíli, kdy bylo zahájeno řízení s doc. Lemeškinem ke jmenování profesorem, kdy se jeho poslední kniha umístila v desítce vysoce kvalitních monografií Univerzity Karlovy a kdy stačí pouhé čtyři roky, abychom se těšili díky demografii na silnější zájem o univerzitní vzdělání.

Ilja_Lemeškin_-_portrét_Františka_Skoryny1.jpg

Vyzýváme tedy vedení FF UK, aby svůj postoj k pracovnímu poměru s doc. Lemeškinem přehodnotilo. Vyzýváme za pomoci příkladu doc. Lemeškina a lithuanistiky také vedení celé univerzity, kolegy ze šťastnějších fakult, stakeholdery v oblasti podpory vysokých škol, českou vládu, z jejíhož programového prohlášení bychom mohli soudit, že ji na vědě a vzdělání záleží, i širokou veřejnost k uvědomění si, o jaké hodnoty a užitek můžeme přicházet při neuváženě mířeném škrtání v univerzitním prostředí, a k náležitému přehodnocování takového kroku.


Naďa Dřizga, doktorand Filozofické fakulty Univerzity Karlovy    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Naďa Dřizga, doktorand Filozofické fakulty Univerzity Karlovy bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...