Společně za propuštění dívek z Pákistánu

Milí přátelé,

není nám lhostejná situace unesených děvčat Hanky a Antonie, které jsou drženy od března 2013 v Pákistánu. Může se to přihodit komukoli z nás v rodinách kdekoli na světě! Rády bychom se prostřednictvím pákistánského tisku a dalších médií obrátily níže uvedeným dopisem na matky únosců, aby pomohly. Můžete-li, budeme Vám vděčné, když se svým podpisem připojíte k této iniciativě. Uzavření podpisů  předpokládáme bezodkladně, jakmile obdržíme souhlas rodičů dívek. Vnímáme, po shlédnutí videa z minulého týdne, naléhavost v čase.

Kdo můžete, podpořte celou věc jak nejlépe umíte. S pozdravem a díkem, že nejsme lhostejní.

 

Drahé matky!

Obracíme se na Vás v naději, lásce a úctě k Vám. Je známé, že úcta synů a dcer  k matce ve vaší zemi je veliká a posvátná. Doufáme, že těchto několik řádek vyjádří naši prosbu právě proto k Vám.

S velkou bolestí v srdci společně prožíváme situaci unesených dcer, Antonie a Hany, z naší vlasti. Společně s jejich vlastními matkami sdílíme úzkost a beznaděj nad jejich osudem. Uvědomujeme si, že kromě fyzického strádání a bolestí z nečekaného odloučení od  rodiny tyto naše děti prožívají obrovské zklamání.

Projížděly Vaší zemí s nadějí, že na Východě od domova naleznou odpovědi na některé své otázky a bolesti. Odjely s otevřeným srdcem a respektem k vašemu lidu, kultuře a zemi, jejíž krásy chtěly vidět.

Vy jediné můžete pochopit jakou bolest a hrůzu prožívá matka, která marně čeká návrat svého milovaného dítěte, které stále chtělo konat jen dobro a nyní bezmocně jen prosí o možnost návratu. Snažně Vás prosíme, zeptejte se svých synů, zda se na únosu a zadržování českých dívek podílejí. V autoritě a úctě matky, kterou oprávněně požíváte, prosíme Vás, požádejte své syny, aby dívky vrátili k jejich rodinám. Věříme, že srdce matek na celém světě je stejné a proto doufáme  jen ve vaší pomoc a přímluvu, aby se dcery našich matek mohly vrátit domů. Za Vaši pomoc, pochopení a soucit Vám děkujeme. Ať Vám i Vašim rodinám dobro, které v této věci vykonáte, přinese požehnání.

S podporou   otců  a dětí  se na Vás obracejí  níže podepsané  matky České republiky

-----------------------------------------------------------

Dear mothers,

 

We address you with hope, love and respect towards you. It is well known that in your country, sons and daughters treat their mothers with honor and reverence. Therefore, it is you we plea for help.

With great pain in our hearts, we share the situation of the kidnapped daughters Antonie and Hana, who come from our country. Together with their mothers we share anxiety and hopelessness with regard to their fate. We are aware of the immense disappointment that our children experience, in addition to physical strain and psychic suffering due to the unexpected separation from their families. They travelled around your country with hope to find in the East answers to some of their questions and pains. The started they journey with open hearts and respect towards your people, your culture and your country, the beauties of which the wanted to discover.

Only you can understand the suffering and horror of a mother who waits in pain for its beloved child to return, a child that wanted to do good only and now helplessly begs to be allowed to return home.

We implore you to ask your sons, whether they take part in the kidnapping and holding the Czech girls. We plead you to ask your sons, in the authority and honour of mothers that you justly enjoy, to return the girls to their families. We are sure that the mother´s heart is the same everywhere in the world. Therefore we hope for your help and intercession, so that the daughters of our mothers can return home.

We thank you in advance for your help, understanding and compassion. May the good you do in this matter, bring blessing to you all.

With support from fathers and children the below signed mothers from the Czech Republic turn to you.

With support from fathers and children, the below signed mothers from the Czech Republic turn to you.


České matky    Kontaktujte autora petice