Petice - protest proti projektu rekonstrukce ulice Osiková

PETICE OBČANŮ JUNDROVA PROTI OMEZOVÁNÍ V PRÁVECH A STÍŽNOST NA ČINNOST RADNICE JUNDROVA V NEPROSPĚCH OBYVATELŮ ULICE OSIKOVÁ  

Nesouhlasíme se záměrem města Brna, radnice v Jundrově a v součinnosti s BKomem, s navrhovanou rekonstrukcí ulice Osiková v Brně Jundrově, a to zejména:

- nesouhlasíme s tzv. rozšířeným nárožím, mezi domy č. 1 a 3, mezi domy 3 a 5 a mezi domem č. 1 a účelovou komunikací Šeříková. Je to nebezpečné řešení, jelikož nás přinutí jezdit v rozporu se zákonem o silničním provozu v protisměru, navíc v nejméně přehledném úseku

-  nesouhlasíme se zrušením obytné zóny

- nesouhlasíme s tvrzením, že na změnu projektu je málo času a proto se musí rozšiřovat chodníky (o 40 a více centimetrů) na úkor již dnes velmi úzké silnice. Času bylo dost, jen byl zbytečně promeškán nečinností BKomu. Projekt nás nutí k časté jízdě po chodnících, zbytečnému couvání a vyhýbání se jinde než v místech, kde se protijedoucí auta potkají 

- nesouhlasíme s rozšířením chodníků, protože oproti vyhlášce naše chodníky radnice v zimě neudržuje  a rozšířením na nás tak navalí další práci. 

- nesouhlasíme s navrhovaným značně zmenšeným počtům parkovacích míst díky údajným normám s barevně vyznačenými místy. Pokud to tak určuje nějaká norma, tak je nutné brát ohled na naši specifickou ulici a pomocí vyjímky nalézt vyhovující řešení

- nesouhlasíme s délkou samotné realizace, která je naplánovaná na 9 měsíců v termínu březen až listopad, kdy se auty nedostaneme ke svým domům, budeme chodit do prudkého kopce a budeme muset cokoliv nosit kdo ví odkud, protože je naivní představa p.starostky a BKomu, že každý den používaných několik desítek aut z naší ulice zaparkujeme někde v blízkosti ulice Osiková nebo jinde v Jundrově. Práce zajišťované a dozorované BKomem v Brně se jen vyjímečně dokončují v termínu. Způsob jakým BKom  předává stavby nás vede k obavám, že konečný termín se protáhne do zimních (jarních) měsíců

- nesouhlasíme se zpomalovacím prahem, je to nic neřešící a zbytečné řešení 

- zásadně nesouhlasíme se zamýšlenou stavbou bytového domu na místě rodinného domu č.35. Na dobu možná i několika let se z ulice stane staveniště, a po dokončení se značně zvýší provoz v ulici, protože 9 bytů znamená nejméně 15 aut. 

- žádáme, aby co nejdříve byl nařízen zákaz zastavení v místech, kde je plánované nároží, stání aut na tomto místě činí dopravní situaci nebezpečnou

- žádáme, aby co nejdříve bylo doplněno zrcadlo na konci zatáčky, díky kterému se situace při jízdě stane přehlednější a mnohem bezpečnější

- domníváme se, že projektovaný hluboký výkop během prací nezohledňuje situaci, že domy s lichými čísly jsou v prudkém kopci a máme obavy, že během stavby se může část nebo i celý svah během záplavového deště posunout     

     Z výše uvedeného žádáme o nový projekt předem konzultovaný s obyvateli ulice, s reálným, ale zkráceným termínem a aby se stavba prováděla ve 3 navazujících etapách, které nám umožní co nejmenší omezení života a zásobování. Po dobu stavby žádáme, aby se odstranily betonové patníky na křižovatce ulic Průhon a Osikové, abychom mohli během stavby přijíždět ke svým domům.      

     Jsme přesvědčeni, že nejlepším řešením je nyní nic nedělat. Získaný čas využít pro řádnou přípravu a zhotovení nového projektu bez chyb, kde již bude zahrnuta i kompletní rekonstrukce inženýrských sítí, tedy i vody a kanalizace a kde se maximálně zohlední osoby v ulici bydlící.

     Požadujeme, aby nyní nedošlo ke zbytečným pracím, které nám nyní dopravní situaci ztíží a přitom se v budoucnu nevyhneme dalšímu rozbíjení vozovky a chodníků při rekonstrukci vody a odpadů. Rekonstrukce vody je nutná již dnes, při častých opravách v Jundrově dochází k zastavení vody nebo ke značnému poklesu tlaku a pak nám dlouho tečou přes naše spotřebiče usazeniny z potrubí, což má za následek jejich znehodnocování. 

 

 

 

 


Lubomír Drápela    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Lubomír Drápela, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...